19 Aprilie, 2019

Atestarea sediului social

Preşedintele ANAF a emis Ordinul nr. 108/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 99 din 8 februarie a.c., privind Procedura de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social. Ordinul modifică reglementarea anterioară, dată prin OPANAF nr. 2112/2010. Noua reglementare are titlulatura schimbată, referindu-se la “Procedura de emitere, în format electronic, a Adeverinţei privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi a Certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social”. ● Procedura se aplică persoanelor care, potrivit prevederilor art. 17 din Legea societăţilor comerciale, au obligaţia ca, la înmatricularea unei societăţi comerciale sau la schimbarea sediului social, să înregistreze la organul fiscal competent documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi să obţină certificatul pentru spaţiul ...

continuare →
http://cialis-viagra.com.ua