22 Aprilie, 2019

Se modifică impozitarea legată de darea în plată

Se află în fază de proiect o ordonanţă de urgenţă pentru completarea şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, vizând, între altele regimul de impozitarea a celor implicaţi în procedura de dare în plată. 

Aşa cum se arată în Expunerea de motive a actului normativ elaborat de MFP, demersul  este determinat de necesitatea protejării şi din punct de vedere fiscal a persoanelor fizice care au dreptul de a li se stinge datoriile izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului, potrivit prevederilor privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite. 

Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite şi-a propus să protejeze debitorii contractelor de credit şi să partajeze într-un mod cât mai echitabil riscurile devalorizării bunului între debitor şi creditor, propunând un mecanism prin intermediul căruia predarea de către debitor creditorului a imobilului aflat în proprietatea sa, ca urmare a acordării de către acesta din urmă a unui credit, să stingă integral obligaţia debitorului.

Neimpozitarea la prima dare în plată. Proiectul de ordonanţă de urgenţă propune modificarea Legii nr. 227/2016 privind Codul fiscal prin introducerea unor reglementări care să asigure neimpozitarea persoanelor fizice care au dreptul de a li se stinge datoriile izvorâte din contractele de credit prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului, potrivit prevederilor Legii nr. 77/2016. Măsura are în vedere protejarea persoanelor fizice care au recurs la darea în plată drept consecinţă a faptului că acestea sunt în dificultate.

Pentru categoriile de persoane cărora li se adresează , respectiv persoane fizice care sunt debitori principali, codebitori, coplătitori, garanţi personali sau ipotecari, şi care sunt în situaţia de a transfera dreptul de proprietate asupra imobilului ipotecat în favoarea creditorului, proiectul de ordonanţă de urgenţă prevede că nu se datorează impozit la prima dare în plată, în consecinţa calităţii acestora de persoane aflate în dificultate ce intră sub incidenţa Legii nr. 77/2006.

Se are în vedere ca măsura neimpozitării să se aplice numai la prima dare în plată chiar dacă creditul este garantat cu una sau mai multe proprietăţi imobiliare, de această măsură beneficiind persoana fizică care, indiferent de calitatea pe care o are într-un contract de credit, apelează pentru prima data la procedura dării în plată. Pentru orice altă solicitare de dare în plată ulterioară urmează să plătească impozitul pe transferul proprietăţii imobiliare.

Proiectul propune şi o definiţie pentru prima dare în plată, pentru o aplicare unitară a legii şi pentru a evita orice abuz.

Evidenţa actelor de dare în plată. De asemenea, proiectul de ordonanţă de urgenţă prevede înfiinţarea la nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, a Registrului naţional notarial de evidenţă a actelor de dare în plată prevăzute de Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în care se înscriu actele autentificate de notarul public şi hotărârile judecătorești de dare în plată emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016.

Anularea impozitului la executarea silită. Având în vedere că Legea nr. 77/2016 cuprinde, pe lângă darea în plată, şi aspecte privind executarea silită, se propune anularea impozitului aferent venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, pentru persoanele fizice care au fost supuse executării silite a imobilului ipotecat, în situaţia în care persoana solicită constatarea stingerii datoriilor izvorâte din contractul de credit potrivit art. 8 alin (5) din Legea nr. 77/2016.

Totodată, în situaţia în care a fost achitat acest impozit, după intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă, se propune ca persoana fizică să beneficieze de restituirea acestuia potrivit . În mod similar se propune renunţarea la emiterea şi comunicarea deciziei de impunere în cazul persoanelor pentru care nu s-a emis şi comunicat o asemenea decizie. 

Veniturile din nunţi şi botezuri

Proiectul de ordonanţă propune modificări şi la un alt act normativ, anume la pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Se propune introducerea unui nou articol 41, care să prevadă posibilitatea organului fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale operatorului economic, de a aproba un alt plafon de încasări decât cel stabilit de lege, la cererea operatorilor economici organizatori de nunţi şi botezuri.

În , se propune modificarea literei d) a art. 5 în sensul eliminării excepţiei conform căreia neplafonarea retragerilor de numerar din conturi bancare nu se aplică în cazul în care retragerile privesc operaţiuni de plăţi efectuate de profesioniști către persoanele fizice.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de !

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la TheWorldAthome.ro. Contact: legestart.

Fara comentarii

Scrie un comentariu

www.iwashka.com.ua

https://best-products.reviews

У нашей организации полезный web-сайт , он рассказывает про kls-agency.com.ua.