20 Aprilie, 2019

Cum pot beneficia salariaţii din domeniul informatic de scutirea plăţii impozitului pe venit?

Noi categorii de angajaţi din domeniul informatic vor beneficia de scutirea impozitului pe venit – cei specializaţi în unul dintre cele opt noi domenii introduse prin Ordinul MFP , publicat în Monitorul Oficial, Partea I, din 10 septembrie 2013 şi care a intrat în vigoare la aceeaşi dată.

Acestea sunt:

• Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, Ingineria informaţiei, Tehnologia informaţiei;
• Informatică industrială, Informatică aplicată în ingineria electrică, Informatică aplicată în ingineria materialelor, Matematică şi informatică aplicată în inginerie;
• Cibernetică economică;
• Fizică informatică;
• Chimie informatică;
• Automatică şi informatică aplicată, Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă, Ingineria sistemelor multimedia;
• Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii, Telecomenzi şi electronică în transporturi;
• Transmisiuni, Echipamente şi sisteme electronice militare.

Pentru ca angajaţii cu specializările menţionate să beneficieze de scutirea de plată a impozitului pe venit, aceştia trebuie să fie angajaţi ai operatorilor economici al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), precum şi angajaţi ai persoanelor juridice române de drept public, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (4) lit. l din Legea nr. 571/2003 privind , cu modificările şi completările ulterioare, şi să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) posturile pe care sunt angajaţii corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate în tabelul de mai jos;

b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;

c) au diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o institutire de învăţământ superior acreditată, având înscrisă una dintre specializarile menţionate şi prestează efectiv una dintre activităţile menţionate mai jos.

Sursa foto:

d) angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice, ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator destinate comercializării pe baza de contract, un venit anual de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 de dolari americani (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de BNR, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit).

Notă: Ordinul MFP poate fi consultat gratuit în – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de .

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Un comentariu

 • Răspunde
  nicu
  octombrie 31 2013

  Buna ziua,
  Urmare a intrarii in vigoare a acestui ordin firma la care lucrez a decis ca nu ma incadrez pentru a beneficia de scutirea de impozit acordata programatorilor. Temeiul acestei excluderi este ca denumirea specializarii inscrisa pe diploma – absolvent 1993, Fac. Automatizari si Calculatoare “GH, Iasi, Specializarea Automatizari industriale si conducerea robotilor – nu corespunde cu nici o specializare listata in anexa .
  In dosarul HR exista si o adeverinta din partea facultatii care confirma echivalenta specializarii susscrise cu specializarea Automatizari si Informatica industriala prevazuta de HG 696/200 , HG 1215/2000 .
  Mentionez ca anterior am beneficiat de scutirea prevazuta de ORD 250/189/748/13.05.2004 .
  Intrebarea este: Cum pot obliga firma sa recunoasca incadrarea in noul OG ? Ce demers trebuie facut ?
  Multumesc

Scrie un comentariu