20 Februarie, 2019

Veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare – ce modificări s-au făcut la formularul 208?

În Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul ANAF pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“ şi 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“.

La cedarea dreptului de proprietate între persoane fizice, asupra construcţiilor de orice fel şi asupra terenurilor, se datorează un impozit calculat în funcţie de perioada de deţinere a imobilului, astfel:

a) pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum şi pentru terenurile de orice fel fără construcţii, dobândite într-un termen de până la trei ani inclusiv:
- 3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
- peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv;

b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobândite la o dată mai mare de trei ani:
- 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
- peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv.

Impozitul nu se datorează pentru următoarele cazuri:

a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;
b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum şi între soţi;
c) pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire, dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de doi ani de la data decesului autorului succesiunii.

În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus, moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.

În principiu, impozitul se calculează de notarul care autentifică tranzacţia şi se achită până pe data de 25 a lunii următoare.

Declararea impozitului se efectuează prin depunerea formularului 208 “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”.

Acest formular se completează electronic de către notarii publici, care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. 

Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă, care este pus gratuit la dispoziţia contribuabililor de unităţile fiscale sau care poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Sunt alte situaţii când persoanele fizice realizează venituri din transferul proprietăţii bunurilor imobile din patrimoniul personal, în condiţiile legii, când nu realizează o tranzacţie la notar.

Şi în acest caz se datorează impozit, iar obligaţia plăţii şi declarării acestuia revine persoanei fizice care realizează venitul.

» Foto: Consultă noul în aplicaţia

Plata impozitului şi declararea acestuia se efectuează până pe data de 25 a lunii următoare efectuării tranzacţiei, prin formularul 209 “Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”.

Dacă se realizează venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal din mai multe tranzacţii, atunci se depune câte o declaraţie pentru fiecare tranzacţie.

Se completează olograf, în două exemplare, dintre care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

Notă: Ordinul ANAF poate fi consultat integral în . Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar au acces la forma consolidată a acestora.

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: [email protected]

Fara comentarii

Scrie un comentariu

etalon.com.ua/

http://agroxy.com

agroxy.com/prodat/raps-151/hersonskaya-obl