24 Martie, 2019

Fiscalitatea veniturilor din salarii

Atragem atenţia, în cele ce urmează, asupra unora dintre reglementările privind fiscalitatea veniturilor din salarii, în urma modificărilor recente aduse acestor dispoziţii din Codul fiscal prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 54 din 23 ianuarie, cu aplicare de la 1 februarie a.c. * În ce priveşte regulile de impunere proprii veniturilor din salarii care se aplică şi altor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor, ordonanţa a modificat reglementările pentru: - indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, pentru partea care depăşeşte 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. Până la 1 februarie, era in vigoare impozitarea sumelor acordate de organizaţii non-profit şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit ...

continuare →

Care este procedura declararării asigurării sociale de către angajatorii nerezidenți?

În Monitorul Oficial nr. 36 din 16.01.2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 17 din 11 Ianuarie 2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea și plata contribuțiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenți cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri din salarii, precum și pentru reglementarea unor aspecte procedurale * Cui se adresează actul normativ ? Actul normativ se adresează numai angajatorilor străini, din state necomunitare și cu care nu există acorduri de recunoaștere a asigurărilor sociale, ce au salariați pe teritoriul României, persoane fizice rezidente sau nerezidente. Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri din salarii de la angajatori din state care nu intră sub incidența regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială sau din state cu care România nu are încheiate acorduri ori convenții în domeniul securității sociale, au ...

continuare →

Cheltuieli iraţionale, din banii publici, de peste 105 milioane de euro, generate de acţiunile introduse în justiţie pentru restituirea taxei pe poluare

Aşa după cum este cunoscut, de mai mult timp, s-a declanşat o adevărată avalanşă (1) de acţiuni în justiţie, şi (2) de cereri către organele fiscale, din partea unui număr foarte mare de persoane fizice şi juridice, pentru restituirea „taxei pe poluare pentru autoturismele second-hand (rulate) înmatriculate în România după 1 ianuarie 2007”. Se estimează că numărul autoturismelor rulate (second-hand), înmatriculate în România după 1 ianuarie 2007, este de circa un milion. Spre exemplu, numărul înmatriculărilor de maşini second-hand a fost de 123.622 în anul 2007, de 310.885 în anul 2008, şi de 180.007 în primele 7 luni din anul 2009. Se estimează că „bulgărele de zăpadă”, care a pornit de pe muntele celor circa un milion de autoturisme rulate (second-hand), înmatriculate în România după 1 ianuarie 2007 şi până în prezent, va genera tot atâtea (1) acţiuni în justiţie, şi (2) cereri către organele fiscale, pentru restituirea taxei pe ...

continuare →
читать дальше www.booker.in.ua

https://teplostroy.biz.ua

apach.com.ua