România primeşte 145 mil. € pentru un proiect de reabilitare a coastei Mării Negre

România va primi peste 145 de milioane de euro pentru un proiect de mediu care constă în stoparea procesului de eroziune a coastei Mării Negre din zona metropolitană Constanţa şi zona Eforie Nord, anunţă Comisia Europeană.Investiţia (din cadrul Fondului de coeziune) va fi făcută în infrastructura de protecţie a ţărmului. Cu alte cuvinte, se va încerca stoparea eroziunii prin construirea de protecţii noi şi realimentarea plajelor cu nisip.Proiectul vizează zonele de coastă care sunt cele mai expuse procesului de eroziune accelerată. Acestea măsoară în total 7,3km.Plaja va fi extinsă cu 33ha (până în 2015), iar de reabilitarea ţărmului vor beneficia în jur de 278.000 de locuitori.Investiţia totală va fi de 170 de milioane de euro, din care 145 vor fi de la Uniunea Europeană.Sursa: Comisia Europeană ...

continuare →

Proiect CNAS: Stabilirea preţurilor de referinţă ale dispozitivelor medicale

Postat pe data de 6 martie, proiectul de ordin priveşte aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului  de asigurări sociale de sănătate. În vederea punerii în aplicarea acestor dispoziţii, începând cu data de 1 aprilie a.c., CNAS aşteaptă eventuale observaţii şi propuneri la proiectul de act normativ, pe adresa de e-mail: [email protected] Potrivit proiectului aflat în faza de dezbatere publică, preţurile de referinţă şi sumele de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, se obţin în urma calculării mediei aritmetice a 3 dintre cele mai mici preţuri de vânzare cu amănuntul dintre preţurile de vânzare cu amănuntul minime, respectiv a 3 dintre cele mai mici sume de ...

continuare →

Degrevarea personalului didactic de conducere s-ar putea realiza în totalitate

Ministerul Educaţiei Naţionale a supus dezbaterii publice ieri, 4 martie 2013, un proiect de ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 prin care sunt introduse schimbări asupra degrevării personalului didatic de conducere, de îndrumare şi de control, personalul didactic de conducere putând fi scutit în totalitate de la îndeplinirea normei didactice. Astfel, în cadrul proiectului de act normativ se prevede aspectul potrivit căruia personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control poate fi degrevat, total sau parţial, de post/norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naționale, elaborate cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământ. De același drepturi pot beneficia și persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative din învățământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. (art. 263, alin. 10). Conform legislaţiei în vigoare la ora ...

continuare →

OFICIAL: Ţigările se scumpesc de la 1 aprilie

Guvernul a aprobat în cadrul şedinţei susţinute astăzi proiectul de hotărâre pentru aprobarea accizei specifice exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete, prin care se prevede scumpirea ţigărilor de la 1 aprilie 2013. Astfel, începând din această dată,  nivelul accizei totale pentru ţigarete, valabil pentru perioada 1 aprilie 2013 – 31 martie 2014, va fi majorat de la 79,19 euro/1.000 ţigarete la 81,78 euro/1.000 ţigarete. Conform informaţiei de presă publicate pe site-ul instituţiei, prin adoptarea proiectului de act normativ România se aliniază la legislația europeană în ceea ce privește nivelul accizei specifice care este exprimată în echivalent euro/1000 de țigarete și se determină anual pe baza prețului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem și a accizei totale. Nivelul accizei specifice aferent perioadei 1 aprilie 2013 – 31 martie 2014 inclusiv, este de 56,71 euro/1000 țigarete. * Context: Conform notei de fundamentare a ...

continuare →

Proiect legislativ pentru modificarea legii privind sistemul unitar de pensii publice

Pe site-ul Senatului, în rubrica „Propuneri legislative aflate în consultare publică”, se află un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. În nota de fundamentare a proiectului, legiuitorul precizează că nu este drept ca, pentru fracţiuni de an lucrate, să se împartă punctajul obţinut la 12 luni, în loc de numărul de luni muncite efectiv. În acest sens, legiuitorul a propus modificarea articolului nr. 96, alineatul 1 din legea nr. 263/2010. „Scopul legii îl constituie asigurarea dreptului salariatului de a fi informat dacă angajatorul îi achită lunar obligaţiile pentru viitoarea pensie”, se mai arată în nota de fundamentare. Potrivit proiectului de act normativ, articolul 96 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice va specifica faptul că punctajul anual al asiguratului se va determina prin împărţirea sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv la numărul lunilor ...

continuare →

Proiect pentru modificarea Codului de procedură fiscală

Ministerul Finanţelor Publice a publicat astăzi pe site-ul propriu un proiect de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Proiectul se află în dezbatere publică până la data de 23 august 2012. Ce se urmăreşte prin modificarea actului normativ? Prin modificarea Codului de procedură fiscală, Ministerul de Finanţe doreşte să reglementeze “anumite măsuri care să conducă la eficientizarea administrării fiscale, să îmbunătăţească echilibrul între drepturile şi obligaţiile contribuabililor şi ale organelor fiscale”, potrivit notei de fundamentare a proiectului. Ce aduce nou proiectul de act normativ? În momentul de faţă, numai actele administrative fiscale pot fi emise prin intermediul unui centru de imprimare masivă şi sunt valabile fără semnătură şi ştampilă. Potrivit proiectului de Ordonanţă, una din schimbări este aceea că, pe lângă actele administrative, vor putea fi emise prin intermediul unui centru de imprimare masivă şi actele de executare sau actele procedurale emise ...

continuare →

Proiect Mediu: Modificarea Hotărârii Guvernului privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant

Ministerul Mediului şi Pădurilor doreşte să modifice, printr-un proiect de hotărâre postat pe site-ul său în data de 30 iulie 2012, Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată. Potrivit notei de fundamentare, prezenta hotărâre se referă la evaluarea şi gestionarea zgomotului, în vederea reducerii nivelului de expunere la zgomot a populaţiei în cazul tuturor aglomerărilor cu o populaţie de peste 100000 de locuitori, precum şi în cazul tuturor localităţilor adiacente drumurilor principale, căilor ferate principale şi aeroporturilor principale, aflate pe teritoriului României. Astfel, prin acest proiect de act normativ, se doreşte protejarea împotriva expunerii la zgomot a peste jumătate din populaţia totală a României, aproximativ 10 milioane de locuitori, se mai arată în document. Ce schimbări aduce proiectul de hotărâre? Proiectul de act normativ stabileşte responsabilităţile tuturor autorităţilor competente pentru implementarea în România a celei de-a doua etape a Directivei 2002/49/CE privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ...

continuare →
http://220km.net

www.seotexts.com

Вы можете steroid.in.ua по вашему желанию, недорого.