15 Noiembrie, 2018

PROIECT: Perioada de voluntariat, asimilată stagiului de cotizare

Perioada în care o persoană a desfăşurat activitate de voluntariat în cadrul unei organizaţii, persoană juridică de drept publica sau privat, fără scop lucrativ, ar putea fi asimilată stagiului de cotizare, dacă o propunere legislativă depusă la Senat în acest sens va fi adoptată.Iniţiatorii măsurii consideră că acele categorii de persoane care desfăşoară activităţi de responsabilizare socială, participare cetăţenească, educaţie, formare categorii defavorizate ar fi astfel motivate şi susţinute.La ora actuală, Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice stabileşte că se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive în care asiguratul:a beneficiat de pensie de invaliditate;a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu diplomă;a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – ...

continuare →

Cum se recuperează prestaţiile sociale încasate necuvenit?

TheWorldAthome a semnalat, aici, proiectul de ordin comun MFP/Ministerul Muncii prin care MFP urmează să preia executarea silită pentru sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale. Vă propunem să vedem şi care este regimul unor asemenea sume încasate necuvenit. Reglementările se regăsesc în dispoziţiile finale din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, dispoziţii care au fost modificate recent, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 103/2017, cu aplicare de la 1 ianuarie anul acesta. • În cazul sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, casele teritoriale de pensii emit decizii de recuperare, prin care se stabilește în sarcina beneficiarilor obligația de restituire a acestor sume.Recuperarea se prescrie în termenul general de prescripție de 3 ani.Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale constituie titlu executoriu.• În cazul ajutorului de deces plătit ...

continuare →
http://steroid-pharm.com

https://citroen.niko.ua

https://tsoydesign.com.ua