Unde se situează România după a treia rundă de evaluare GRECO?

Ministerul Justiţiei a anunţat publicarea raportului de conformitate privind România în cadrul celei de-a treia runde de evaluare GRECO, pe subiectele referitoare la incriminarea faptelor de corupţie şi transparenţa finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei. Grupul Statelor împotriva Corupţiei (GRECO), organism al Consiliului Europei, a publicat în data de 11 februarie Raportul de conformitate privind România din cea de-a treia rundă de evaluare. Consultă online Raportul! Click aici!  Potrivit datelor furnizate de Ministerul Justiţiei, raportul, adoptat la Strasbourg la data de 7 decembrie 2012, analizează modul de implementare a recomandărilor formulate României în Rapoartele de Evaluare pe cele două teme supuse evaluării, respectiv incriminarea faptelor de corupţie şi transparenţa finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale. În ceea ce priveşte incriminarea faptelor de corupţie, 4 recomandări sunt neimplementate întrucât fie nu au fost adoptate măsuri legislative în vedere implementării acestora ...

continuare →

Precizări privind proiectul de modificare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 120/C/2011

În urma apariţiei în mass-media a unor articole pe tema completării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011, Ministerul Justiţiei face o serie de precizări prin postarea unui anunţ pe pagina proprie de Internet. Prin proiectul de act normativ privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 120/C/2011 se dispune instituiriea la nivelul Ministerului Justiţiei, ca structură de lucru cu activitate permanentă, a unei comisii având ca rol analizarea sesizărilor formulate în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor şi formulare de propuneri în acest sens ministrului justiţiei, în calitatea acestuia de titular al acţiunii disciplinare în materie. Membrii Comisiei sunt desemnaţi de ministrul justiţiei. Comisia este constituită din trei membri, judecători sau procurori detaşaţi în cadrul Ministerului Justiţiei. Din Comisie fac parte şi trei membri supleanţi, numiţi după aceleaşi reguli şi criterii ca şi membrii Comisiei, precum şi un secretar, propus de Direcţia ...

continuare →

Parlamentul a adoptat proiectul pentru punerea în aplicare a Codului penal

Parlamentul României a adoptat proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei. Proiectul de act normativ, iniţiativă a Ministerului Justiţiei, reprezintă rezultatul unei activităţi extinse de documentare şi de analiză a aproximativ 300 de acte normative penale speciale sau extra-penale conţinând dispoziţii penale. Din acestea au fost modificate, completate sau abrogate un număr de peste 200 acte normative. Propunerea legislativă urmăreşte o serie de modificări cu scopul final de a crea un cadru legislativ coerent şi clar în materie penală, prin: - evitarea suprapunerilor de norme în vigoare existente în Codul penal şi în legile speciale; - crearea unui regim sancţionator uniform şi adaptarea legilor speciale la normele noului Cod penal; - clarificarea anumitor aspecte ambigue din legislaţia penală existentă; - reformularea unor texte pentru asigurarea ...

continuare →
Узнайте про важный блог про направление Продать кукурузу в Луганской области https://agroxy.com/prodat/kukuruza-141/luganskaya-obl
В интеренете нашел нужный портал про направление Продать жмых в Николаевской области http://agroxy.com
agroxy.com/prodat/podsolnechnik-155/luganskaya-obl