24 Martie, 2019

Se aşteaptă modificări la REVISAL

Intervenţiile propuse sunt motivate de lipsa de date privind salariile în plată ale personalului bugetar, fapt care nu permite identificarea disfuncţionalităţilor salariale existente şi evaluarea impactul financiar ... ...

continuare →

Actele de control ale inspecţiei muncii şi căile de atac

În urma unui control efectuat la o organizaţie publică, inspectorii de muncă au încheiat proces-verbal de control şi proces-verbal de contravenţie. Organizaţia controlată a înaintat o acţiune în instanţă având ca obiect soluţionarea plângerii contravenţionale formulate împotriva celor două procese-verbale.Ulterior, în faza de recurs, a fost admisă sesizarea Curţii Constituţionale, petenta apreciind, între altele, că existenţa unor căi diferite de contestare a actelor aceleiaşi autorităţi emitente ar putea conduce la soluţii diferite din partea instanţelor judecătoreşti.Petenta a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii. Procesul-verbal de control şi procesul-verbal de constatare a contravenţieiÎn motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea a susţinut, în esenţă, că procesul-verbal de control întocmit de inspectorii de muncă este un act pregătitor care prin el însuşi nu produce efecte juridice, ci are doar rolul de a preceda procesul-verbal de constatare a ...

continuare →

Plătim mai mult pentru documentele de la Inspecţia Muncii! Care sunt noile tarife?

Ieri, 5 august 2013, au intrat în vigoare noile tarife pe care le vor achita angajaţii şi angajatorii pentru eliberarea documentelor de la Inspecţia Muncii, acestea fiind majorate prin Ordinul nr. 1681/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 491/2013 .Noile tarifePotrivit noului Normativ cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii, aceasta, prin inspectoratele teritoriale de muncă, efectuează prestări de servicii în domeniul relaţiilor de muncă la cererea persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate şi a altor entităţi constituite în condiţiile legii.În funcţie de categoria de servicii prestate, tarifele care se percep sunt următoarele:eliberarea de certificate/adeverinţe/duplicate de adeverinţe - 50 lei/document, cu 10 lei mai mult decât până acum;eliberarea de certificate cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor transmise de angajatori – 15 lei/persoană, cu 5 lei mai mult decât până acum;furnizarea datelor din REVISAL (Registrul general ...

continuare →
ремонтные работы

У нашей организации нужный сайт , он рассказывает про http://steroid-pharm.com.
В интеренете нашел популярный интернет-сайт со статьями про Продать пшеницу в Днепропетровской области http://agroxy.com