21 August, 2018

CCR: Parlamentarii, miniştrii, prefecţii şi primarii nu pot avea calitatea de comerciant persoană fizică

Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate şi a constatat că dispozițiile Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea... ...

continuare →

Sancţiuni mai severe pentru comercianţi

Modificările şi completările la regimul contravenţiilor din două acte normative în materie au fost introduse prin Legea nr. 51/2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea unor... ...

continuare →

Clarificări privind deducerea TVA pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale

Ministerul Finanţelor Publice vine cu clarificări referitoare la deducerea TVA pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale, aspecte care au suferit modificări recente prin Hotărârea Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României nr.136/2013.Conform comunicatului de presă emis de MFP, problema vizată se referă la posibilitatea de a permite operatorilor economici să emită facturi simplificate dacă valoarea acestora este de cel mult 100 euro, inclusiv TVA, la cursul din data exigibilităţii TVA.Având în vedere că bonurile fiscale conţin elementele minimale ale unei facturi simplificate şi acestea pot constitui documente pe baza cărora se poate deduce TVA, prin H.G. nr.84/2013 au fost stabilite condiţiile în care TVA poate fi dedusă pe baza bonuri fiscale.Astfel, începând cu data de 14 martie 2013, prin intrarea în vigoare a H.G. nr.84/2013:* pentru orice achiziţii de bunuri şi ...

continuare →

Curtea Europeană interzice practicile agresive ale comercianţilor

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a publicat un comunicat de presă referitor la interdicţia practicilor agresive ale comercianţilor, care îi creează consumatorului falsa impresie că a câştigat deja un premiu, deşi trebuie să suporte un anumit cost pentru a-l primi. Conform dreptului Uniunii Europene, sunt interzise practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor faţă de consumatori, pentru protejarea intereselor economice ale acestora din urmă. Mai explicit, este interzis ca întreprinderile să creeze falsa impresia că un consumator a câştigat deja sau că va câştiga dacă întreprinde anumite acţiuni, un premiu sau un alt avantaj, dacă, de fapt, acesta este condiţionat de plata unei sume de bani sau suportarea unui cost. În cadrul hotărârii pronunţate ieri, 18 octombrie, 2012, Curtea consideră că dreptul Uniunii interzice practicile agresive care dau impresia consumatorului că a câştigat un premiu: - deşi acesta este obligat să plătească pentru obţinerea informaţiilor care fac referire la natura lui ...

continuare →

Proprietarii de autovehicule noi vor obţine cartea de identitate pe baza unui certificat de conformitate

Persoanelor fizice şi juridice care vor achiziţiona vehicule noi, (aflate la prima înmatriculare), începând cu 1 ianuarie 2013,  nu li se va elibera Cartea de Identitate, dacă, odată cu celelalte acte necesare, nu vor prezenta la RAR şi Certificatul de Conformitate al vehiculului în original, potrivit unui comunicat al Registrului Auto Român. Certificatul de Conformitate are rolul de a atesta că vehiculul este conform cu prevederile legislative în vigoare. Toate persoanele care vor cumpăra autoturisme trebuie să solicite comerciantului certificatul menţionat mai sus, dealer-ul având obligaţia să-l elibereze pe loc. Important! Absenţa Certificatului de Conformitate conduce în cele din urmă la imposibilitatea înmatriculării autoturismului. Comercianţii trebuie să elibereze Certificatele de Conformitate (pe care le obţin de la producători) pentru toate vehiculele care deţin omologare CE de tip. În caz contrar, se fac responsabili de eventualele probleme cauzate cumpărătorilor, ce decurg din această situaţie. Prezentarea la Registrul Auto Român a Certificatului ...

continuare →
купить аккумулятор в Хмельницком

обращайтесь medicaments-24.com