Cum s-a pronunţat Curtea Constituţională în legătură cu restituirea ajutoarelor pentru autorităţile locale

A fost publicată decizia prin care Curtea Constituţională se pronunţa asupra legalităţii măsurii de restituire a ajutoarelor acordate autorităţilor locale. Decizia nr. 558/2012 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 382 din 7 iunie a.c. La sesizarea Instituţiei Avocatului Poporului, Curtea s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate pe dispoziţiile art. V alin. (1) teza I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 8 mai 2012. Textul criticat are următorul cuprins: “Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale acordate unităţilor administrativ-teritoriale în anul 2012 prin Hotărârea Guvernului nr. 255/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, pentru plata unor arierate aferente cheltuielilor curente ...

continuare →

Decizia Curţii Constituţionale referitoare la pensii se va aplica în cel mult 45 de zile

Termenul maxim pentru punerea de acord a legislaţiei fiscale cu decizia Curţii Constituţionale conform căreia contribuţia de asigurări de sănătate de 5,5% se aplică numai pensiilor care depăşesc 740 de lei este de 45 de zile, a precizat ministrul Muncii, Claudia Boghevici, arată Agerpres. Potrivit ministrului Muncii, „în 45 de zile, legislaţia fiscală va fi pusă în acord cu deciziile Curţii Constituţionale. Pentru aceasta a fost constituit un grup de lucru din specialişti ai Ministerului Muncii, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului de Justiţie”. Claudia Boghevici a mai precizat că “legislaţia fiscală reglementează modul de calcul şi plata contribuţiei de sănătate”. Potrivit estimărilor Casei Naţionale de Pensii, beneficiari ai deciziilor Curţii Constituţionale sunt 2,1 milioane de persoane, iar Fondul naţional Unic de Asigurări de Sănătate va fi afectat în condiţiile în care o sumă de aproximativ un miliard de lei nu îi va mai fi transferată de către Casa Naţională de ...

continuare →

Decizia Curţii Constituţionale privind contribuţiile de asigurări de sănătate, publicată în MO

Decizia Curţii Constituţionale vizând constituţionalitatea dispoziţiilor art. 259 alin. (2) din Legea privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la contribuţiile de asigurări de sănătate ale pensionarilor, a fost publicată, miercuri, în Monitorul Oficial. Decizia, conform căreia procentul de 5,5% se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei, adoptată cu unanimitate de voturi în data de 13 martie 2012, este definitivă şi general obligatorie. În urma publicării deciziei în MO, Casele de pensii nu vor mai reţine contribuţiile de asigurări de sănătate pentru pensionarii cu venituri din pensii sub 740 de lei, conform unui comunicat, de marţi, al Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP). „Având în vedere avalanşa de cereri prin care pensionarii solicită încetarea reţinerii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi restituirea sumelor reţinute, cu acest titlu, din ianuarie 2011 până la zi, inclusiv actualizarea cu indicele preţurilor de consum, ţinând seama de precizările de ...

continuare →
https://topobzor.info

接触