Legislaţie: Norma CAFR din 2012 privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar

Norma CAFR din 2012 privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 138 din 15.03.2013 (M.Of. 138/2013).CAPITOLUL I Dispoziţii generale. Competenţele de soluţionare Art. 1. – (1) Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, în calitate de organism profesional abilitat prin lege să organizeze, să coordoneze şi să autorizeze în numele statului activitatea de audit financiar în România, derulează revizuiri ale calităţii activităţii auditorilor financiari pe o bază periodică, în conformitate cu reglementările emise în acest scop.(2) Revizuirile calităţii activităţii de audit financiar se efectuează de către împuterniciţii Camerei, în baza delegaţiei emise de către aceasta.Art. 2. – Auditorii financiari care sunt supuşi revizuirii calităţii activităţii de audit financiar sunt obligaţi să recunoască ...

continuare →
вода питьевая

http://220km.net