20 Februarie, 2019

Statul de salarii: ce trebuie să ştim despre acest document financiar-contabil?

Conform prevederilor legislative în vigoare, statul de salarii reprezintă un act ce trebuie să se găsească în orice firmă cu salariaţi, caracteristicile documentului fiind reglementate în Normele specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile din anexa 2 la Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare. Statul de salarii, prezentat în Grupa V – Salarii şi alte drepturi de personal (Cod 14-5-1/a, Cod 14-5-1/b, Cod 14-5-1/c şi Cod 14-5-1/k) din Nomenclatorul documentelor financiar-contabile, serveşte ca: - document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor, precum şi al contribuţiilor şi al altor sume datorate; - document justificativ de înregistrare în contabilitate. Acesta se întocmeşte într-un exemplar sau în două exemplare, după caz, lunar, pe secţii, ateliere, servicii etc., pe baza documentelor de evidenţă a timpului lucrat efectiv, a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizaţi în acord etc., a evidenţei şi a documentelor privind reţinerile legale, ...

continuare →
220km.net

www.np.com.ua

https://renault.niko.ua