SPLIT TVA: Noul model pe 2018 al formularului 086 – Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA

În Monitorul Oficial nr. 106/2018 a fost publicat pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 086 – Notificare privind aplicarea/ renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA. Actul normativ este în vigoare de vineri, 2 februarie 2018.

Formularul 086 se completează și se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din privind Codul fiscal, care optează pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată sau notifică organului fiscal aplicarea acestui mecanism ori solicită renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA, conform OG nr. 23/2017.

Formularul se completează înscriindu-se cu majuscule, citeț, corect și complet toate datele prevăzute de acesta. Formularul se întocmește în două exemplare, din care:

 • un exemplar, semnat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă, cu confirmare de primire;
 • un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Ce s-a schimbat?

Noul model al formularului 086 conţine rubrici adecvate fiecărei situații în care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligația să transmită organului fiscal notificări privind aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA sau renunțarea la aplicarea acestui regim, luând în considerare modificările legislative aduse la sfârşitului anului trecut.

Vă reamintim că, în Monitorul Oficial nr. 1036 din data de 28 decembrie 2017, a fost publicată pentru aprobarea privind plata defalcată a TVA, act normativ prin care au fost aduse o serie de modificări acestui mecanism.

Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2018, aplicarea Split TVA devine obligatorie doar pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA care înregistrează obligații fiscale restante reprezentând TVA peste un anumit cuantum sau se află sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Celelalte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA pot opta pentru plata defalcată a TVA, fiind obligate să notifice organul fiscal competent în acest sens.

 În , s-a prevăzut, pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA care intră sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, după 31 decembrie 2017, obligaţia de a notifica organului fiscal competent aplicarea plăţii defalcate a TVA, până la data de 1 a lunii următoare celei în care aceștia au intrat sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

De asemenea, prin modificările aduse actului normativ s-au stabilit și condițiile în care persoanele impozabile, care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA, fie opțional, fie în mod obligatoriu, pot renunța la aplicarea acestui mecanism.

În perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017, persoanele impozabile care au optat pentru aplicarea Split TVA au utilizat formularul 086 aprobat prin OPANAF nr. 2743/2017.

Cum completăm noul formular 086?

Completarea formularului se face astfel:

Secțiunea I. “Felul notificării”

Se bifează punctul 1 de către persoanele care optează pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA, în conformitate cu art. 2 alin. (2) din ordonanță.

Se bifează punctul 2 de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care intră sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după 31 decembrie 2017, în conformitate cu art. 2 alin. (6) din ordonanță.

Se bifează punctul 3 de către persoanele care solicită renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA, în conformitate cu art. 2 alin. (10) – (12) din ordonanță.

Secțiunea II. “Date de identificare a persoanei impozabile”

Caseta “Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea persoanei impozabile, respectiv a persoanei fizice, a grupului de persoane, a instituției publice, a persoanei juridice, precum și a oricărei entități capabile să desfășoare o activitate economică.

Caseta “Cod de înregistrare în scopuri de TVA” se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit potrivit art. 316 din Codul fiscal, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta “Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.

Secțiunea III. “Reprezentare prin împuternicit/reprezentant fiscal” se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, înscriindu-se numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată, la organul fiscal, sau de către reprezentantul fiscal desemnat în condițiile legii.

Rândul “Nume, prenume/Denumire” se completează cu datele privind numele și prenumele sau denumirea împuternicitului/reprezentantului fiscal.

Rândul “Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului/reprezentantului fiscal.

Secțiunea IV. “Opțiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA” se bifează de către persoanele impozabile care optează pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din ordonanță, și care au bifat punctul 1 de la secțiunea I.

Secțiunea V. “Persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care intră sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după 31 decembrie 2017″ se bifează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care intră sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după 31 decembrie 2017, și care au obligația să notifice organului fiscal competent aplicarea plății defalcate a TVA, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (6) din ordonanță, și care au bifat punctul 2 de la secțiunea I.

Notificarea se depune la organul fiscal competent până la data de 1 a lunii următoare celei în care persoana impozabilă a intrat sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Secțiunea VI. “Renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA” se bifează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care solicită renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (10) – (12) din ordonanță, și care au bifat punctul 3 de la secțiunea I.

Prin bifarea acestei secțiuni, persoana impozabilă declară pe propria răspundere că nu se află sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență la data depunerii notificării, inclusiv în situația în care aceasta a ieșit de sub incidența acestei legislații.

Persoana impozabilă care a optat pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA potrivit art. 2 alin. (2) din ordonanță și care renunță la aplicarea acestui mecanism potrivit art. 2 alin. (10) din ordonanță poate renunța la aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA la sfârșitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data la care a fost înscrisă în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, dacă nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanță.

Persoana impozabilă care a aplicat mecanismul de plată defalcată a TVA potrivit art. 2 alin. (1) lit. a) sau b) din ordonanță întrucât a înregistrat obligații fiscale reprezentând TVA restante și care renunță la aplicarea acestui mecanism potrivit art. 2 alin. (11) din ordonanță poate renunța la aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA după o perioadă de minimum 6 luni de la data în care nu se mai află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanță.

Persoana impozabilă care a aplicat mecanismul de plată defalcată a TVA potrivit art. 2 alin. (1) lit. c) din ordonanță și care renunță la aplicarea acestui mecanism potrivit art. 2 alin. (12) din ordonanță poate renunța la aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA după ieșirea de sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, dacă nu se mai află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanță.

Ai nevoie de OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de !

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Comentarii

 • Răspunde
  Mihaela
  februarie 6 2018

  Buna ziua,
  Ma poate ajuta cineva, unde gasesc formularul nou 086?

 • Răspunde
  Mihaela
  februarie 9 2018

  Buna ziua,
  De unde pot printa formularul 086 pentru anul 2018?

Scrie un comentariu

https://www.etalon.com.ua

http://steroid-pharm.com

http://cialis-viagra.com.ua