Proiect pentru rezolvarea problemelor privind transferul de sume

Guvernul a inițiat un pentru a rezolva problemele apărute în transferul sumelor din contul unor profesioniști către persoanele fizice, mai exact în cazurile în care operațiunile se fac prin plata cu acces la distanță (electronică).

Este necesară reglementarea unei excepții de la regula generală de prezentare a documentelor la instituțiile de credit, în sensul că în situaiile în care transferurile se fac prin astfel de instrumente, acestea se efectuează de către plătitori cu condiția existenței documentelor justificative legale în evidențele acestora”, argumentează inițiatorii în expunerea de motive a proiectului.

Așadar, dacă operatorul economic are în evidențe documentele justificative, inclusiv un contract/raport juridic cu persoana fizică, astfel încât să se poată verifica operațiunea de transfer de sume, este de ajuns.

Lege pentru modificarea și completarea și a

După alin. (3) al art. 11 se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
  • (4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul operațiunilor efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanță, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, cu condiția existenței documentelor justificative legale în evidența plătitorilor.
Și articolul referitor la contravențiile aplicate se completează cu noua excepție.

Art. 12, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
  • (2) Nerespectarea prevederilor art. 6 și art. 11 alin. (1) – (4) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei.
al Guvernului a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ, astfel că va intra în dezbatere publică la Senat. Pentru a fi însă adoptat, el trebuie să treacă și de votul Camerei Deputaților, în cursul următoarelor luni.

Ai nevoie de  privind introducerea sistemelor moderne de plată? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau .MOBI apăsând !

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu

https://steroid-pharm.com

https://topobzor.info