27 Martie, 2019

Precizări privind proiectul de modificare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 120/C/2011

În urma apariţiei în mass-media a unor articole pe tema completării de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin , Ministerul Justiţiei face o serie de precizări prin postarea unui anunţ pe pagina proprie de Internet.

Prin proiectul de act normativ privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 120/C/2011 se dispune instituiriea la nivelul Ministerului Justiţiei, ca structură de lucru cu activitate permanentă, a unei comisii având ca rol analizarea sesizărilor formulate în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor şi formulare de propuneri în acest sens ministrului justiţiei, în calitatea acestuia de titular al acţiunii disciplinare în materie.

Membrii Comisiei sunt desemnaţi de ministrul justiţiei. Comisia este constituită din trei membri, judecători sau procurori detaşaţi în cadrul Ministerului Justiţiei. Din Comisie fac parte şi trei membri supleanţi, numiţi după aceleaşi reguli şi criterii ca şi membrii Comisiei, precum şi un secretar, propus de Direcţia resurse umane.

Proiectul de act normativ reglementează atribuţiile Comisiei la:

- repartizarea sesizării adresate ministrului justiţiei în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor:

- primirea rezultatului verificării prealabile comunicat ministrului justiţiei de Inspecţia Judiciară:

- primirea rezultatului cercetării prealabile comunicat ministrului justiţiei de Inspecţia Judiciară:

- primirea comunicării hotărârii secţiei Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară.

Proiectul reglementează şi menţiunile pe care trebuie să le cuprindă sesizările adresate ministrului justiţiei în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor.

Consultă integral proiectul MJ pe baza căruia sunt făcute precizările! Click aici!

Ulterior supunerii către dezbatere publică a proiectului de ordin, în urma preluării în presă a acestor informaţii, Ministerul Justiţiei s-a autosesizat, ţinând să comunice o serie de clarificări referitoare la acest subiect.

Astfel, este menţionat, în primul rând, faptul că propunerea de modificare şi completare a Legilor nr. şi nr. prin care a fost extinsă sfera abaterilor disciplinare care pot fi săvârşite de magistraţi şi prin care ministrul justiţiei a primit, alături de preşedintele ÎCCJ, Procurorul General al PÎCCJ, dreptul de a sesiza Inspecţia Judiciară a fost aprobată de Guvernul României la data de 09 noiembrie 2011, în timpul mandatului ministrului Cătălin Predoiu.

De asemenea, este precizat si aspectul potrivit căruia modificarea legislativă a fost adoptată de Parlament în luna ianuarie 2012, fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 51 din 23 ianuarie 2012, în timpul mandatului ministrului Cătălin Predoiu.

Regulamentul, supus dezbaterii publice prin publicare pe site-ul M.J. la data de 31 ianuarie 2013, pune în aplicare dispoziţiile Legii nr. 24/2012 şi clarifică procedura internă care va fi urmată.

Totodată, Ministerul Justiţiei subliniază în documentul digital ideea conform căreia Comisia constituită la nivelul M.J. are doar atribuţii de analiză a conţinutului memoriilor adresate ministrului justiţiei, pentru a stabilii dacă aspectele sesizate se circumscriu cadrului răspunderii disciplinare. Membrii Comisiei nu iau legătura cu magistraţii, nu au acces la dosare aflate pe rolul organelor judiciare, nu pot solicita înscrisuri sau informaţii direct de la instanţe sau parchete. În cazul în care apreciază că sunt necesare orice fel de verificări, Comisia propune ministrului justiţiei sesizarea Inspecţiei Judiciare, singura instituţie abilitată de lege să controleze activitatea unui magistrat.

În condiţiile legii, ministrul justiţiei nu poate decide sancţionarea unui magistrat (procuror sau judecător), ci are doar dreptul de a sesiza Inspecţia Judiciară care va efectua verificări şi va formula propuneri.

Ministerul Justiţiei are obligaţia legală de a face toate demersurile necesare pentru a pune în aplicare cadrul normativ în vigoare, aplicarea legii fiind obligatorie pentru toate instituţiile şi cetăţeni.

Sursa: MJ

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu

заказать воду борисполь

https://pills24.com.ua

https://progressive.ua