Noi reglementări privind procedura de executare a hotărârilor judecătoreşti în materia contenciosului administrativ

Dacă în urma admiterii unei acţiuni formulată de către un reclamant într-un litigiu de contencios administrativ autoritatea publică este obligată de către instanţa de judecată să încheie, să înlocuiască sau să modifice un act administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operaţiuni administrative, executarea hotărârii definitive respective se face potrivit art. 24 alin. 1 din Legea , de bunăvoie, în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în termen de cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Până la data de 19.10.2014, în cazul în care termenul mai sus amintit nu era respectat, se aplica conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, iar reclamantul avea dreptul la despăgubiri pentru întârziere.

Prin modificările aduse Legii urmare a intrării în vigoare a Legii (aşadar, ulterior datei de 19.10.2014), legiuitorul a reglementat, ca element de noutate, o procedură de urmat în cazul în care debitorul-autoritatea publică nu execută de bunăvoie obligaţia sa rezultând dintr-o hotărâre definitivă obţinută în materia contenciosului administrativ, aceasta aducându-se astfel la îndeplinire prin executare silită.

În prezentul articol prezentăm procedura prevăzută de Legea (în forma sa actualizată la zi) pentru executarea silită a obligaţiei autorităţii publice rezultând dintr-o hotărâre definitivă obţinută în materia contenciosului administrativ.

Cum trebuie să procedeze creditorul unei obligaţii în cazul în care debitorul-autoritatea publică nu execută de bunăvoie obligaţia sa dintr-o hotărâre definitivă?

La cererea creditorului, în termenul de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită, care curge de la expirarea termenelor prevăzute la art. 24 alin. 1 din Legea şi care nu au fost respectate, instanţa de executare, prin încheiere definitivă dată cu citarea părţilor, aplică conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, care se face venit la bugetul de stat, iar reclamantului îi acordă penalităţi, în condiţiile art. 905 din  [1] (art. 24 alin. 3 din Legea nr. 554/2004).

Potrivit art. 24 alin. 4 din Legea nr. 554/2004, dacă în termen de trei luni de la data comunicării încheierii de aplicare a amenzii şi de acordare a penalităţilor debitorul nu execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu, instanţa de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce se va datora statului şi suma ce i se va datora lui cu titlu de penalităţi, prin hotărâre dată cu citarea părţilor.

Totodată, prin aceeaşi hotărâre, instanţa va stabili, în condiţiile art. 891 din Codul de procedură civilă [2], despăgubirile pe care debitorul le datorează creditorului pentru neexecutarea în natură a obligaţiei.

În lipsa cererii creditorului, după împlinirea termenului prevăzut la art. 24 alin. 4 din Legea , compartimentul executări civile al instanţei de executare va solicita autorităţii publice relaţii referitoare la executarea obligaţiei cuprinse în titlul executoriu şi, în cazul în care obligaţia nu a fost integral executată, instanţa de executare va fixa suma definitivă ce se va datora statului prin hotărâre dată cu citarea părţilor.

Care este instanţa de executare la care creditorul obligaţiei trebuie să formuleze cererile mai sus amintite?

Instanţa de executare la care va formula cererile creditorul este instanţa care a soluţionat fondul litigiului de contencios administrative.

Instanţa respectivă aplică, respectiv acordă sancţiunea şi penalităţile prevăzute la art. 24 alin. 3 din Legea , fără a fi nevoie de învestirea cu formulă executorie şi de încuviinţarea executării silite de către executorul judecătoresc.

În ceea ce priveşte cererile prevăzute la art. 24 alin. 3 şi 4  din Legea nr. 554/2004, reţinem că acestea se judecă în camera de consiliu, de urgenţă, şi sunt scutite de taxa judiciară de timbru.

Notă TheWorldAthome.ro: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de L 138/2014 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar . Foto:

Referitor la hotărârea pronunţată în condiţiile art. 24 alin. 4 din Legea nr. 554/2004, aceasta este supusă numai apelului, în termen de cinci zile de la comunicare. Dacă hotărârea a fost pronunţată de curtea de apel, ea va fi supusă recursului, în acelaşi termen.

De reţinut şi faptul că prevederile mai sus amintite se aplică, în mod corespunzător, şi pentru punerea în executare a hotărârilor de contencios administrativ date pentru soluţionarea litigiilor ce au avut ca obiect contracte administrative.

Există posibilitatea ca autoritatea publică să se îndrepte cu acţiune împotriva celor vinovaţi de neexecutarea hotărârii?

Da, există o astfel de posibilitate. Astfel, conducătorul autorităţii publice se poate îndrepta cu acţiune împotriva celor vinovaţi de neexecutarea hotărârii, potrivit dreptului comun.

În cazul în care cei vinovaţi sunt demnitari sau funcţionari publici, se aplică reglementările speciale.


[1] Art. 905 din : (1) Dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării debitorul nu execută obligaţia de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalităţi, de către instanţa de executare.

(2) Când obligaţia nu este evaluabilă în bani, instanţa sesizată de creditor îl poate obliga pe debitor, prin încheiere definitivă dată cu citarea părţilor, să plătească în favoarea creditorului o penalitate de la 100 lei la 1.000 lei, stabilită pe zi de întârziere, până la executarea obligaţiei prevăzute în titlul executoriu.

(3) Atunci când obligaţia are un obiect evaluabil în bani, penalitatea prevăzută la alin. (2) poate fi stabilită de instanţă între 0,1% şi 1% pe zi de întârziere, procentaj calculat din valoarea obiectului obligaţiei.

(4) Dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a penalităţii debitorul nu execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu, instanţa de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce i se datorează cu acest titlu, prin încheiere definitivă, dată cu citarea părţilor.

(5) Penalitatea va putea fi înlăturată ori redusă, pe calea contestaţiei la executare, dacă debitorul execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu şi dovedeşte existenţa unor motive temeinice care au justificat întârzierea executării.

(6) Încheierea dată în condiţiile alin. (4) este executorie.

(7) Acordarea de penalităţi în condiţiile alin. (1)-(4) nu exclude obligarea debitorului la plata de despăgubiri, la cererea creditorului, în condiţiile art. 891 sau ale dreptului comun.

[2] Art. 891 din : (1) Dacă în titlu executoriu nu s-a stabilit ce sumă urmează a fi plătită ca echivalent al (…) despăgubirilor datorate în cazul neexecutării obligaţiei de a face ce implică faptul personal al debitorului, instanţa de executare, la cererea creditorului, va stabili această sumă prin hotărâre dată cu citarea părţilor, în termen scurt. În toate cazurile, la cererea creditorului, instanţa va avea în vedere şi prejudiciile ocazionate prin neexecutarea de bunăvoie a obligaţiei, înainte ca aceasta să devină imposibil de executat.

(2) Hotărârea este executorie şi este supusă numai apelului. Suspendarea executării acestei hotărâri nu se va putea obţine decât cu consemnarea sumei stabilite. Dispoziţiile art. 750 şi 751 sunt aplicabile în mod corespunzător.

(3) Pe baza cererii prevăzute la alin. (1), creditorul va putea înfiinţa măsuri asigurătorii.

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: [email protected]

Comentarii

 • Răspunde
  MIHAI
  noiembrie 6 2014

  D-na Moceanu,
  Va rog sa imi spune-ti de ce bancile care ti-au respins dosarul pentru acordarea unui credit, tin dosarul la dansi. Va intreb acest lucru,intru-cat in anul 2004 am trimis un dosar pentru obtinerea unui credit.Acesta a fost respins. In anul 2010, am avut surpriza sa se prezinte la usa mea 2 recuperatori, veniti din partea unei firme de recuperari, pentru a le da banii datoratii la banca x. I-am trimis la plimbare. Acum in acest an am observat ca in anul 2010 s-a emis titlu executor pentru acest lucru. Cum se poate asa ceva!?in ce baza se emite sa ceva. In acesta situatie, eu ca persoana fizica, care nu am apelat la aceea banca niciodata, ce am de facut.
  Va multumesc. Mihai.

  • Răspunde
   Madalina Autor
   noiembrie 12 2014

   Daca dvs. nu ati semnat niciun act cu banca respectiva, este posibil ca actele lasate la banca sa fi fost folosite, cu “ajutorul” functionarilor bancari, de anumiti escroci si sa se fi facut contract de credit pe numele dvs; in aceasta situatie aveti posibilitatea de a formula plangere penala sub acest aspect pentru a fi cercetata speta respectiva; daca va vine si executare pe bunuri, formulati in timp util si contestatie la executare, si solicitati suspendarea cauzei respective (civile) pana la solutionarea litigiului penal!

 • Răspunde
  marin
  decembrie 12 2014

  BUna ziua,
  Am o situatie hilara. Am castigat pe art.24 din legea nr.554/2004 impotriva conducatorului autoritatii ANRP, acesta fiind amendat de instanta cu 20% din salariu pentru 11 luni timp in care nu a emis decizie de despagubire cf. unei hotarari definitive si irevocabile data in 2011. Hotararea data este definitiva si irevocabila, pronuntata in data de 20 noiembrie 2014. Puteti sa-mi spuneti unde ma duc eu cu hotararea asta pt a se executa ? La executor sau la instanta de executare?

  • Răspunde
   av
   mai 9 2015

   la instanta de fond.

 • Răspunde
  ILIE
  decembrie 18 2014

  ROG, URGENT NR.TELEFON

  • Răspunde
   ILIE
   iulie 3 2015

   am cerut penalitati pe zi de intarziere si nu mi s-au acordat dosar 3945/93/2013

 • Răspunde
  ILIE
  iulie 3 2015

  Dna Madalina, s-a acordat amenda de 20% catre stat, nu mi s-au acordat penalitati de intarziere, si le-am solicitat separat. Nici asa nu le-am obtinut.Titlul executoriu este din 2006, dar au fost efectuate in mod ritmic acte procedurale astfel ca , in opinia mea, nu mai am dreptul de a cere executarea silita in temeiul art.24 L.544/2004 corob. cu art.891 si 905 Cpc. CE PARERE AVETI?

 • Răspunde
  nicolae
  mai 3 2016

  HRISTOS A INVIAT ! Intr-un proces inceput inainte de constatarea neconstitutionalitatii alin(3) al art 24 din Legea nr 544/2004 ,INCHEIEREA de amendare pronuntata in sedinta din data de 03 03 2016,este DEFINITIVA asa cum a mentionat instanta de fond sau poate fi atacata cu recurs.Au fost stabilite reglementari de aplicare a prevederilor gasite neconstitutionale prin Decizia CC nr 898/2016 ?Va multumesc !

 • Răspunde
  SANDA
  iulie 12 2016

  Stimată doamnă, vă rog să mă ajutați într-o problemă pentru care nu știu cui să mă adresez. Este vorba de executarea silită dispusă în urma unui proces intentat de o membră a asociației de proprietari împotriva asociației, suma fiind foarte mare, de peste un miliard de lei vechi. Eu vreau să plătesc suma ce revine pentru un apartament, dar alții nu vor sau nu pot.
  Întrebarea este:cine și cum împarte penalitățile de întârziere? Este la latitudinea asociației să stabilească dacă se împart egal pentru toți membrii sau numai pentru aceia care nu au achitat debitul?
  Am primit informații diferite și eu aș vrea să fac un efort achit suma ca să limitez paguba, dar în condițiile în care penalitățile de întârziere nu trebuie să le mai suport solidar cu cei care nu au plătit.

  Vă mulțumesc cu anticipație!

 • Răspunde
  Boris
  octombrie 9 2016

  Buna ziua.
  In primavara 2015, mi-a fost intocmit un proces verbal ( trecere pe semnal rosu semafor), in februarie 2016 am castigat la judecatorie contestatia impotriva pv. Dupa care politia a depus apel. Sedinta de judecata a apelului a fost in 01.06.2016, respectiv pronuntarea. In data de 01.10.2016 sa publicat pe saitul curtii de apel decizia care modifica in intregime hot.instantei de fond cu mentinerea pv in vigoare.
  Intrebarea mea este : din ce moment se aplica hotararea curtii de apel …. Din momentul pronuntarii ei ( 01.06.2016) sau din momentul aducerii la cunostinta ? In primul caz ,hotararea ar fi deja executata ?

 • Răspunde
  decembrie 29 2016

  Buna ziua
  Avem o Decizie a Curti de Apel Oradea, definitiva, comunicata la data de 12.07.2016, prin care finantele locale sunt obligate la returnarea unor sume, calculate abuziv. Nu se pune in executare sentinta pana in 07.10.2016, cand ni se comunica suma care , dupa calculele lor ni se cuvine. Suma respectiva se vireaza , la solicitarea noastra, in 16.11.2016, respectiv in 18.11.2016 in contul nostru. Va rog sa-mi spuneti daca putem cere despagubiri pentru intarzierea punerii in aplicare a sentintei si cum putem contesta suma virata de ei, pentru ca consideram ca este calculata gresit.?

 • Răspunde
  Luiza Claudia
  octombrie 21 2017

  În urma unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile ,mîn s-a pus poprire pe veniturile salaroale, poprire ce a fost ridicata în urma achitării integrale a sumei ce era precizată în titlul executoriu ca fiind de achitat.Prezentandu-mă la sediul Distrigaz pt un nou contract ,compania fiind creditarea în dosarul menționat anterior,reprezentanții companiei îmi comunicați ca as mai avea de plata penalități de întârziere. As vrea sa știu, fiind în poseria ridicării popririi de către BEJ ca urmare a achitării integrale a sumei menționate în hot judecat mai mi se pot imputa alte sume ca penalități de intarziere?

 • Răspunde
  balanescu
  noiembrie 5 2017

  Am 4 Hotarari Definitive si irevocabile din anul 2015 2016 2017 care nu sant lasate de intanta sa mi se puna an eczecutare?Si ami pedica eczecutorul un proces cu minori unde ma mai pot adresa va multumesc anticipat astept raspunsul dumneavoastra.

Scrie un comentariu

ремонт квартир киев цены

http://www.farm-pump-ua.com