Monitorul Oficial nr. 654, 655, 656 şi 657 din 9 august 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 654 din 9 august 2017 (M.Of. nr. 654/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

, Guvernul României
Hotarârea nr. 549/2017 pentru completarea anexei nr. 7 la Hotarârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava

, Guvernul României
Hotarârea nr. 560/2017 pentru modificarea art. 4 din Hotarârea Guvernului nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judetul Vrancea

, Guvernul României
Hotarârea nr. 561/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Buzau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzau

, Guvernul României
Hotarârea nr. 562/2017 privind declararea proiectului “Dezvoltarea capacitatii Sistemului National de Transport în vederea asigurarii fluxului de gaze naturale pe directia România-Republica Moldova” ca proiect de importanta nationala în domeniul gazelor naturale

, Guvernul României
Hotarârea nr. 563/2017 privind declararea proiectului “Noi dezvoltari ale Sistemului National de Transport în scopul preluarii gazelor de la tarmul Marii Negre – Extindere Sistem National de Transport prin realizare conducta de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagra – zona localitate Vadu la conducta Tranzit 1 – zona localitate Gradina” ca proiect de importanta nationala în domeniul gazelor naturale

, Guvernul României
Hotarârea nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale scolarizati în sistemul de învatamânt preuniversitar

, Guvernul României
Hotarârea nr. 567/2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii si amenajari la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate în judetele Hunedoara, Dolj, Gorj, Cluj, Alba, Ilfov si municipiul Bucuresti, în vederea scoaterii din functiune si casarii acestora si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Ordinul nr. 4511/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, pastrarea, folosirea, scoaterea din uz si casarea sigiliilor si a timbrului sec cu stema României de catre inspectoratele scolare, casele corpului didactic si unitatile de învatamânt preuniversitar de stat si particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul national de învatamânt preuniversitar

, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Norme metodologice privind procurarea, pastrarea, folosirea, scoaterea din uz si casarea sigiliilor si a timbrului sec cu stema României de catre inspectoratele scolare, casele corpului didactic si unitatile de învatamânt preuniversitar de stat si particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul national de învatamânt preuniversitar din 03.08.2017


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 655 din 9 august 2017 (M.Of. nr. 655/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 211/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 771 alin. (6) teza finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în forma anterioara intrarii în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 430/2017 referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotarârii Parlamentului României nr. 38/2017 privind modificarea si completarea art. 9 din Regulamentul activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

, Ministerul Finantelor Publice – MFP
Ordinul nr. 1441/2017 privind stabilirea unor masuri pentru plata salariilor aferente lunii iulie 2017

, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Decizia nr. 1111/2017 privind modificarea si completarea Deciziei sefului Departamentului pentru eficienta energetica nr. 2.794/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici si agreerea societatilor prestatoare de servicii energetice si a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie

, Curtea de Conturi
Ordinul nr. 983/960/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Curtii de Conturi si al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 285/138/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, astfel cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 7/2016

, Casa Nationala de Pensii Publice – CNPP
Ordinul nr. 983/960/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Curtii de Conturi si al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 285/138/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, astfel cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 7/2016


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 656 din 9 august 2017 (M.Of. nr. 656/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 95/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) si (3), art. 7, art. 8 alin. (1) si (5), art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

, Guvernul României
Hotarârea nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare “Administratie” din administratia publica locala

, Guvernul României
Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare “Administratie” din administratia publica locala din 04.08.2017

, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1090/2017 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.150/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 25 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Olt

, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 75/2017 pentru modificarea Regulamentului de organizare si desfasurare a licitatiilor simultane cu pret descrescator pe piata centralizata pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014, si pentru modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultima instanta clientilor finali, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 92/2015


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 657 din 9 august 2017 (M.Of. nr. 657/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decretul nr. 838/2017, Presedintele României
Decretul nr. 838/2017 privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

, Presedintele României
Decretul nr. 839/2017 privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios

, Prim-ministru
Decizia nr. 574/2017 privind eliberarea domnului Ion Trocaru din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

, Prim-ministru
Decizia nr. 575/2017 pentru numirea domnului Cercel Ninel în functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

, Prim-ministru
Decizia nr. 576/2017 pentru numirea domnului Mircea Florin Biban în functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

, Prim-ministru
Decizia nr. 577/2017 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiintarea Comitetului Interministerial Coalitia Nationala pentru Integrarea Refugiatilor

, Prim-ministru
Decizia nr. 578/2017 privind eliberarea domnului Stefan Irimia Popescu din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

, Prim-ministru
Decizia nr. 579/2017 privind numirea domnului Cristian-Gabriel Winzer în functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

, Prim-ministru
Decizia nr. 580/2017 pentru numirea domnului Dan Dumitrescu în functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii

, Prim-ministru
Decizia nr. 581/2017 privind numirea domnului Tiberius-Marius Bradatan în functia de subsecretar de stat la Ministerul Sanatatii

, Prim-ministru
Decizia nr. 582/2017 privind numirea domnului Petre Ionel în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate


Rectificarea privind anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 282/2017, din 09.08.2017

Despre autor  ⁄ Florin Amariei

Florin Amariei este un tânăr pasionat de politică, gaming și mașini. Cel mai mult îi place însă să urmărească cele mai noi schimbări legislative din țară și străinătate.

Fara comentarii

Scrie un comentariu

agroxy.com

Этот нужный блог на тематику http://top-obzor.com.