Monitorul Oficial nr. 507, 508, 509, 510, 511, 512 şi 513 din 9 iulie 2015: acte normative incluse

În Monitorul Oficial  (Partea I) nr. 507 din 9 iulie 2015 () au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2711 şi 2712 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
 • referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. d) şi art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

LEGI ŞI DECRETE

 • pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
 • privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • pentru aprobarea privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale.

***

În Monitorul Oficial  (Partea I) nr. 508 din 9 iulie 2015 () au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a unor imobile, precum şi trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea valorificării.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • privind modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2014.

***

În Monitorul Oficial  (Partea I) nr. 509 din 9 iulie 2015 (M.Of. nr. 509/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile.

***

În Monitorul Oficial  (Partea I) nr. 510 din 9 iulie 2015 () au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • privind încetarea interimatului în exercitarea funcţiei de prim-ministru.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, în ansamblul său, şi, în special, a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar;
 • referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011.

***

În Monitorul Oficial  (Partea I) nr. 511 din 9 iulie 2015 () au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă medicală generală, Moaşe, Medicină veterinară, Arhitectură;
 • pentru schimbarea finanţării reparaţiilor capitale la partea de imobil prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 648/2010 privind darea în folosinţă gratuită a unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
 • privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • pentru aprobarea privind efectuarea stagiilor de practică pe timpul studiilor universitare în unităţi ale Serviciului Român de Informaţii

***

În Monitorul Oficial  (Partea I) nr. 512 din 9 iulie 2015 () au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • privind eliberarea din funcţie a unui procuror;
 • pentru numirea preşedintelui Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
 • privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • privind eliberarea din funcţie a unui procuror;
 • privind eliberarea din funcţie a unui procuror;
 • privind eliberarea din funcţie a unui procuror;
 • privind eliberarea din funcţie a unui procuror;
 • privind eliberarea din funcţie a unui procuror.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative;
 • referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • pentru aprobarea metodologice privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale.

***

În Monitorul Oficial  (Partea I) nr. 513 din 9 iulie 2015 () au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. 2 şi art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;
 • referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • privind suplimentarea bugetului Curţii Constituţionale pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare tranşei a treia aferente anului 2016;
 • privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare tranşei a treia aferente anului 2016;
 • privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii corespunzătoare tranşei a treia aferente anului 2016, având ca obiect acordarea de drepturi salariale.

***

Actele normative pot fi consultate integral în  – soft de documentare legislativă realizat de .

Despre autor  ⁄ 

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu

Купить Виагра профессионал

https://www.etalon.com.ua

www.agroxy.com