16 Aprilie, 2019

Monitorul Oficial nr. 178 şi 180 din 12 şi 13 martie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 178 din 12 martie 2014 () cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

• privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
• pentru promulgarea Legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

• privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Strategia de extindere şi principalele provocări pentru perioada 2013-2014 COM (2013) 700

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

• privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii PANNON SAFE Broker de Asigurare – S.R.L.
• privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii ISPO BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

REPUBLICĂRI

• privind exercitarea profesiei de detectiv particular
• privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 180 din 13 martie 2014 () cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

• pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind execuţia protecţiilor prin hidrofobizare a materialelor de construcţie aparente – lemn, beton, cărămidă, piatră naturală şi artificială“ – indicativ GE 030-2014

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

• privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SHANTI DO BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

***

Actele normative pot fi consultate integral în – noul serviciu de documentare legislativă realizat de .

Fara comentarii

Scrie un comentariu

Нашел в интернете нужный блог , он описывает в статьях про http://biceps-ua.com.
В интеренете нашел нужный веб портал , он описывает в статьях про уколы ботокса botoxclub.com.ua