Monitorul Oficial nr. 156, 157, 158, 159 şi 160 din 20 februarie 2018: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 156 din 20 februarie 2018 () au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • privind înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului – Administrația Națională de Meteorologie, radierea unui bun din domeniul public al statului și modificarea denumirii, datelor de identificare, valorii de inventar sau bazei legale a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului – Administrația Națională de Meteorologie.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin;
 • pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman;
 • pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Drăgănești, județul Prahova;
 • pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Grădina, județul Constanța.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 157 din 20 februarie 2018 () au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 14, 18, 22 și 27 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici;
 • referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar;
 • referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 68 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 158 din 20 februarie 2018 () au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 din Codul de procedură civilă din 1865;
 • referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3) și art. 24 alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. în numele și în contul statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • pentru stabilirea datelor de identificare a vehiculului care se înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate și a codurilor armonizate aferente acestora;
 • privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Moșoaia din județul Argeș;
 • privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Neamț.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 159 din 20 februarie 2018 () au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) lit. f) și art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru și ale art. 83 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă;
 • referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal;
 • referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 și art. 3 din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989;
 • referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II art. 8 alin. (1) și art. II art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare și ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Ciugud (Ciugud amonte + Ciugud aval), județul Alba.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 160 din 20 februarie 2018 () au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 • privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea activității directorului Serviciului de Protecție și Pază, domnul Pahonțu Lucian-Silvan, și a modului în care este posibil ca acesta să fi implicat instituția în activități care excedează cadrului legal de funcționare;
 • pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.

ACTE ALE SENATULUI

 • pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului.

DECRETE

 • privind eliberarea din funcție a unui judecător;
 • privind eliberarea din funcție a unui judecător;
 • privind eliberarea din funcție a unui judecător;
 • privind eliberarea din funcție a unui judecător;
 • privind eliberarea din funcție a unui judecător.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

***

Despre autor  ⁄ 

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu

Авана 100

У нашей фирмы популярный сайт , он рассказывает про https://showroom-kiev.com.ua.
search engine optimization