Monitorul Oficial nr. 148, 149, 150 şi 151 din 16 februarie 2018: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 148 din 16 februarie 2018 () au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 teza a doua, art. 8 și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă;
 • referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 214 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum și ale art. 277 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 • referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;
 • referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (12) din Codul de procedură penală.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 149 din 16 februarie 2018 () au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor;
 • referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret;
 • privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea de proiecte proprii;
 • privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul național/local de proiecte de tineret, respectiv pentru Concursul național de proiecte studențești;
 • privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Sibiu.

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

 • privind aprobarea modificărilor și completărilor la Statutul Institutului Notarial Român, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 128/2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 150 din 16 februarie 2018 () au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (5) din Codul de procedură penală

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • privind numirea doamnei Iuliana Mihaela Zobuian în funcția de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • privind numirea domnului Radu Țipișcă în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 151 din 16 februarie 2018 () au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (2) pct. 2 și art. 1.010 alin. (1) din Codul de procedură civilă;
 • referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie;
 • referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • privind aprobarea circumstanțelor și a procedurii specifice aferente Programului de înzestrare esențial „Corvetă multifuncțională“;
 • pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor;
 • pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Adelina Palade a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni;
 • privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Alina Veronica Hagima a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni;
 • privind stabilirea atribuțiilor doamnei Andreea Păstîrnac, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, și pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 287/2016 privind înființarea Comitetului interministerial pentru coordonarea relațiilor României cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.);
 • pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc;
 • pentru eliberarea, la cerere, a domnului Dragoș-Virgil Titea din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • pentru aprobarea Ghidului beneficiarului – 2018.

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

 • pentru modificarea și completarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 2/2016 privind determinarea și plata contribuțiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcție de gradul de risc.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea ATE INSURANCE ROMANIA – S.A., în calitate de cedent, către Societatea EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE – S.A., în calitate de cesionar, și a retragerii, la cerere, a autorizației de funcționare a Societății ATE INSURANCE ROMANIA – S.A..

***

Despre autor  ⁄ 

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu

куда вложить деньги в интернете

https://yarema.ua

top-obzor.com