22 Martie, 2019

Monitorul Oficial nr. 1004, 1005 şi 1006 din 19 decembrie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1004 din 19 decembrie 2017 () au fost publicate următoarele acte normative:

, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 597/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (3) teza a doua din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite

, Guvernul României
Ordonanta de urgenta nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii

, Ordinul Asistentilor Medicali Geneneralisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România – OAMGMAMR
Hotarârea nr. 31/2017 privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru, respectiv cotizatiei de membru asociat al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România si a unor taxe încasate de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România

, Ordinul Asistentilor Medicali Geneneralisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România – OAMGMAMR
Hotarârea nr. 32/2017 privind eliberarea de duplicate ale certificatului de membru

, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 119/2017 pentru desemnarea furnizorilor de ultima instanta

, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 120/2017 pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor pentru energia electrica vânduta de producatori pe baza de contracte reglementate si a cantitatilor de energie electrica din contractele reglementate încheiate de producatori cu furnizorii de ultima instanta

, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 121/2017 pentru aprobarea conditiilor de aplicare a tarifelor componenta de piata concurentiala


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1005 din 19 decembrie 2017 () au fost publicate următoarele acte normative:

, Senatul României
Hotarârea nr. 137/2017 referitoare la propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzari de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 al Parlamentului European si al Consiliului si a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European si a Consiliului – COM (2017) 637 final

, Guvernul României
Ordonanta de urgenta nr. 99/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

, Guvernul României
Hotarârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor

, Autoritatea pentru Reforma Feroviara
Decizia nr. 168/2017 privind actualizarea contractelor de servicii publice prevazute la art. 1 din Hotarârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de calatori

, Autoritatea pentru Reforma Feroviara
Actul aditional nr. 2 din 5.12.2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 – 2 decembrie 2019 al Societatii Comerciale Interregional Calatori – S.R.L., aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 231/2016

, Ministerul Sanatatii – MS
Ordinul nr. 1442/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. C. C. Iliescu” Bucuresti

, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1520/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritoriala Sacu din judetul Caras-Severin

, Ministerul Finantelor Publice – MFP
Ordinul nr. 3190/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instructiunilor de punere în aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare si desfasurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului si continutului cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum si pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuarii extragerilor Loteriei bonurilor fiscale


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1006 din 19 decembrie 2017 () au fost publicate următoarele acte normative:

, Ministerul Mediului
Metodologia de atribuire în administrare si custodie a ariilor naturale protejate din 24.11.2017

Despre autor  ⁄ Florin Amariei

Florin Amariei este un tânăr pasionat de politică, gaming și mașini. Cel mai mult îi place însă să urmărească cele mai noi schimbări legislative din țară și străinătate.

Fara comentarii

Scrie un comentariu

дизайн под ключ

Fiat Punto аккумулятор купить

https://tokyozakka.com.ua