https://legestart.ro Legislatie gratuita, modificari legislative, articole, stiri Mon, 21 Jan 2019 07:01:42 +0000 ro-RO hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.7.5 Câți bani vor fi alocați tinerilor în 2019, prin programul “Investește în tine” https://legestart.ro/cati-bani-vor-fi-alocati-tinerilor-2019-prin-programul-investeste-tine/ https://legestart.ro/cati-bani-vor-fi-alocati-tinerilor-2019-prin-programul-investeste-tine/#comments Mon, 21 Jan 2019 07:00:35 +0000 https://legestart.ro/?p=90292 Ministerul Finanțelor Publice a publicat proiectul programului "Investește în tine" pentru 2019, program care se adresează între 16-26 de ani, precum și persoanelor cu vârsta cuprinsă între ...

Post-ul Câți bani vor fi alocați tinerilor în 2019, prin programul “Investește în tine” apare prima dată în .

]]>

Ministerul Finanțelor Publice a publicat proiectul programului “Investește în tine” pentru 2019, program care se adresează tinerilor cu vârsta între 16-26 de ani, precum și persoanelor cu vârsta cuprinsă între 26-55 de ani și care sunt cuprinse în sistemul de învățământ sau care efectuează cursuri de specializare, respectiv cursuri de reconversie profesională autorizate de Ministerul Educației și Ministerul Muncii. Facilitarea accesului la credit constă în garantarea unui credit în valoare de maximum 40.000 lei, în proporție de 80% garantat de stat, plățile de dobândă și comisionul de gestiune fiind suportat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

Pentru anul în curs, Ministerul Finanțelor a mărit plafonul, de la 600 milioane de lei în 2018, la 1.000 milioane de lei.

În urma consultării cu Comisia Națională de Strategie și Prognoză și având în vedere previzionatul succes de care se va bucura programul în următorii ani, precum și interesul manifestat atât de potențialii beneficiari cât și de actorii importanți ai pieței bancare, se propune un nivel al plafonului garanțiilor care pot fi emise în anul 2019 în sumă de 1.000 milioane lei. Pentru nivelul plafonului s-au luat în considerare evoluția programului și aspectele relevate de implementarea acestuia în decursul a doar 3 luni de funcționare în anul 2018“, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Art. 4 din H.G. nr. 741/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 50/2018 privind implementarea Programului  Guvernamental “Investește în tine“, după alin. (2) se introduce alin. (3), cu următorul cuprins:

(3) Pentru anul 2019, plafonul total al garanțiilor de stat care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (2) și art. 3 alin. (2) și (3) din OUG nr. 50/2018 privind implementarea Programului  Guvernamental “Investește în tine”, este de 1.000 milioane de lei“.

Programul “Investește în tine” a demarat în octombrie 2018, iar până la data de 31 decembrie au fost acordate 1049 garanții în valoare totală de 29,14 milioane lei, pentru o valoare a finanțărilor de 36,42 milioane lei.

Ai nevoie de Normelor de aplicare a OUG nr. 50/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Post-ul Câți bani vor fi alocați tinerilor în 2019, prin programul “Investește în tine” apare prima dată în .

]]>
https://legestart.ro/cati-bani-vor-fi-alocati-tinerilor-2019-prin-programul-investeste-tine/feed/ 0
Completări de acte normative, la început de an https://legestart.ro/completari-de-acte-normative-la-inceput-de/ https://legestart.ro/completari-de-acte-normative-la-inceput-de/#comments Mon, 21 Jan 2019 06:48:04 +0000 https://legestart.ro/?p=90290 În 4 octombrie 2018 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte ...

Post-ul Completări de acte normative, la început de an apare prima dată în .

]]>

În 4 octombrie 2018 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Prin Legea nr. 13/2019, în vigoare de la 13 ianuarie 2019, a fost aprobată O.U.G. nr. 89/2018, cu completări, la care ne referim mai jos.

Legea nr. 13/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 28 din 10 ianuarie 2019

Cote de TVA

Cota redusă de TVA de 5% se extinde şi la următoarele prestări de servicii:

● transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracțiune cu aburi pe linii înguste în scop turistic sau de agrement;

● transportul de persoane utilizând instalațiile de transport pe cablu – telecabină, telegondolă, telescaun, teleschi – în scop turistic sau de agrement;

● transportul de persoane cu vehicule cu tracțiune animală, folosite în scop turistic sau de agrement;

● transportul de persoane cu ambarcațiuni folosite în scop turistic sau de agrement. 

Accize la alcool şi băuturi alcoolice

OUG nr. 89/2018, de modificare a Codului fiscal, a primit completări prin legea de aprobare şi care, în domeniul accizelor la produse alcoolice conțin următoarele dispoziții: 

● Se încadrează la poziția 3.1.1 din anexa nr. 1 la titlul VIII produsele care au denumirea de cidru de mere și/sau de pere a căror presiune datorată dioxidului de carbon în soluție este mai mică de 3 bari, obținute din fermentarea completă sau parțială a merelor și/sau a perelor procesate, cu sau fără adaos, înainte sau după fermentare, de apă, arome și zaharuri, și încadrate la codurile NC 2206 00.

● Se încadrează la poziția 3.1.2 din anexa nr. 1 la titlul VIII produsele denumite hidromel obținute din fermentarea unei soluții de miere, încadrate la codurile NC 2206 00 59 și NC 2206 00 89, precum și la codul NC 2206 00 39.

● Se încadrează la poziția 3.2.1 din anexa nr. 1 la titlul VIII produsele denumite cidru de mere și/sau de pere a căror presiune datorată dioxidului de carbon în soluție este egală sau mai mare de  3 bari, obținute din fermentarea completă sau parțială a merelor și/sau a perelor procesate, cu sau fără adaos, înainte sau după fermentare, de apă, arome și zaharuri, și încadrate la codurile NC 2206 00.

● Presiunea datorată dioxidului de carbon în soluție pentru băuturile fermentate, altele decât bere și vinuri, prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 1, se măsoară la temperatura de 20°C. 

Scutiri de impozit/taxă pe clădiri

- Sunt scutite de impozit/taxa pe clădiri – în forma recent modificată a Codului fiscal – clădirile unei instituții sau unități care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației Naționale sau a Ministerului Tineretului și Sportului, precum și clădirile federațiilor sportive naționale, ale Comitetului Olimpic și Sportiv Român, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice.

- Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate, inclusiv  pentru clădirile folosite pentru desfășurarea de activități sportive, inclusiv clădirile care asigură funcționarea bazelor sportive.

- Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pentru clădirile pe care le-am arătat la paragraful anterior se aplică pentru toate clădirile de pe raza unității administrativ-teritoriale, indiferent de proprietarul acestora. 

Locuri de muncă în condiții deosebite

Prin modificările aduse la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, se prevăd următoarele :

● Avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, al căror termen de valabilitate este data de 31 decembrie 2018, se mențin până la data de 1 septembrie 2021, dată până la care angajatorii au obligația de a normaliza condițiile de muncă.

Perioada cuprinsă între data de 31 decembrie 2018 și data de 1 septembrie 2021 constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează contribuția de 4% potrivit prevederilor art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

Drepturi acordate persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

Se aduc completări la dispozițiile din Legea nr. 237/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, dispoziții potrivit cărora a fost aprobată exonerarea de la plată a sumelor reprezentând indemnizații acordate în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, sume considerate a fi încasate necuvenit și pe care beneficiarii trebuie să le restituie drept consecință a constatării, prin decizie, de către Casa de Pensii a Municipiului București sau casele județene de pensii ori alte instituții cu atribuții de control, a unor prejudicii.

Prin completările aduse, se prevede că “sunt exonerare, de asemenea, de la plată debitele constatate după data de 14 octombrie 2018 în sarcina beneficiarilor de indemnizație aflați în evidența sistemului public de pensii la această dată, corespunzătoare perioadei anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi.”

De asemenea, prin articole proprii ale Legii nr. 13/2019, pe această temă se dispun următoarele:

- Sumele reprezentând indemnizații acordate în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, recuperate de la beneficiari începând cu data de 1 ianuarie 2015 și până la data de 1 martie 2019 se restituie într-o singură tranșă, începând cu data de 1 martie 2019 și până la data de 31 decembrie 2019.

- Restituirea se realizează pe baza cererilor depuse de către beneficiari la casele județene de pensii sau, după caz, Casa de Pensii a Municipiului București, în a cărei evidență se află beneficiarul dreptului.

- După înregistrarea cererii, casa de pensii procedează la verificarea îndeplinirii condițiilor pentru restituirea sumelor recuperate și calculează suma totală de restituit.

- Nedepunerea cererii atrage nerestituirea sumelor.

- Suma de restituit se achită odată cu drepturile de care beneficiază solicitantul, prin aceleași mijloace de plată, în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii cererii.

- Debitele care au avut drept cauză culpa debitorului, cum ar fi folosirea de către acesta a unor documente eliberate cu nerespectarea legii, declararea de către acesta a unor date neconforme realității, care au avut drept urmare stabilirea eronată a indemnizației, nu fac obiectul scutirii de la plată și al restituirii, potrivit prevederilor prezentei legi.

- Sumele care fac obiectul restituirii sunt cele provenite din debite constituite anterior sau ulterior datei de 1 ianuarie 2015 și recuperate, total sau parțial, după caz, începând cu data de 1 ianuarie 2015 și până la data de 1 martie 2019. Aceste sume se evidențiază prin contul de creditori.

- Sumele ce urmează a fi restituite beneficiarilor în condițiile art. III alin. (1) nu se actualizează cu indicele de inflație și nu sunt purtătoare de dobânzi, penalități de întârziere sau majorări de întârziere, după caz.

Ai nevoie de Legea nr. 13/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Post-ul Completări de acte normative, la început de an apare prima dată în .

]]>
https://legestart.ro/completari-de-acte-normative-la-inceput-de/feed/ 0
Declarația unica pentru impozitare valabilă în anul 2019 https://legestart.ro/declaratia-unica-pentru-impozitare-valabila-anul-2019/ https://legestart.ro/declaratia-unica-pentru-impozitare-valabila-anul-2019/#comments Mon, 21 Jan 2019 06:34:46 +0000 https://legestart.ro/?p=90288 Persoanele fizice rezidente în România ce au realizat venituri extra-salariale aflate în sfera impozitului pe venit, în anul 2018, și realizează sau estimează că vor realiza venituri extra-salariale și în ...

Post-ul Declarația unica pentru impozitare valabilă în anul 2019 apare prima dată în .

]]>

Persoanele fizice rezidente în România ce au realizat venituri extra-salariale aflate în sfera impozitului pe venit, în anul 2018, și realizează sau estimează că vor realiza venituri extra-salariale și în anul 2019, au obligația să depună până pe data de 15 martie 2019, Declarația unică pentru impozitare. 

Actul normative analizat astăzi, respectiv Ordinul ANAF nr. 49/2019, aprobă modelul şi conținutul formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“. 

Scopul acestui formular este de a raporta situația finală a veniturilor pentru anul 2018, când contribuabilul cunoaște deja veniturile realizate, având termenul de plată a diferențelor de impozit data de 15 martie 2019. Pentru anul 2018, formularul Declarației unice ține cont de cele două bonificații deja acordate, respectiv transmiterea electronică a declarației până în data de 31 iulie 2018 – reducere 5% și pentru plata impozitelor până în data de 15 decembrie 2018 – reducere 5%. 

Pentru anul 2019, contribuabilii trebuie să estimeze veniturile ce se vor realiza și trebuie să completeze secțiunea din declarație corespunzătoare acestui an. Termenul de plată a impozitului pentru anul 2019 este data de 15 martie 2020. 

Foarte important: formularul în sine conține și o rubricație cu bonificație aferentă anului 2019. Codul fiscal stabilește faptul că o eventuală bonificație se aprobă prin legea bugetului de stat. Urmează să vedem dacă se acordă această bonificație, în funcție de cum se va aproba Legea bugetului de stat pentru anul 2019, când aceasta va fi adoptată de Parlament. 

Trebuie să ținem cont că în acest an Declarația unică se depune doar în format electronic. Nu se admite depunerea în format hârtie la registratura autorității fiscale. 

Declarația conține și rubricația direcționării procentului de 2% din impozitul pe venit către entități non-profit sau a procentului de 3,5% din impozitul pe venit, către unități non-profit acreditate cu un serviciu social licențiat. 

Declarația se depune și de către persoane rezidente în România ce au realizat în anul 2018 venituri din străinătate impozabile în România. Aici trebuie dezvoltată analiza pe situație concretă. 

Dacă un contribuabil începe pe parcursul exercițiului să realizeze venituri, cum ar fi de exemplu, venituri din chirii sau venituri din activități independente, va depune Declarația unică cu venitul estimativ în termen de 30 de zile de la evenimentul ce a condus la realizarea venitului. 

Declarația conține rubricația necesară pentru: 

Declararea și plata contribuției la asigurările sociale de sănătate, fie în mod obligatoriu, când obligația este generată prin efectul legii, fie în mod facultativ, când persoana fizică dorește să fie asigurată în sistemul public de sănătate;

Declararea și plata contribuției la asigurările sociale – pensii, fie când această obligație este generată prin efectul legii, fie prin opțiune.

 Veniturile supuse declarării sunt:

a) activități independente, pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul se reține la sursă;

c) cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli; 

Notă: Nu au obligația completării subsecțiunii contribuabilii care au realizat venituri din arendă şi/sau din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei şi care nu au început activitatea în luna decembrie, nu au optat pentru stabilirea venitului net anual în sistem real, iar la sfârșitul anului anterior celui de raportare nu sunt îndeplinite condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente. 

d) activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

e) piscicultură şi/sau silvicultură;

f) transferul titlurilor de valoare şi orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar;

g) alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației. 

Notă:

Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură şi piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit, au obligația declarării veniturilor şi depunerii declarației (se completează secțiunea aferentă asigurărilor sociale). 

Contribuția la asigurările sociale de sănătate se datorează și în anul 2019 dacă persoana fizică realizează venituri extra salariale în sumă anuală mai mare de 12 x salariul minim brut garantat la plată. Suma de plată este în procent de 10% din această bază de calcul.

Există situația în care persoana fizică nu realizează plafonul de venituri mai sus amintit, nu datorează plata contribuției, însă dorește să fie asigurată în sistemul public de sănătate. În acest caz, se plătește asigurare de sănătate pentru un număr de 6 luni, fiind asigurat pentru un an. 

Contribuția la asigurările sociale – pensii se datorează pentru venituri din activități independente și, după caz, pentru veniturile din drepturi de autor, când persoana ce le realizează nu este salariată și nici nu este reținută contribuția de plătitorul drepturilor de autor, când veniturile anuale depășesc suma de 12 x salariul minim brut garantat la plată. Contribuția este în procent de 25% și se datorează la o bază stabilită de contribuabil, ce nu poate fi mai mică lunar de salariul minim brut.

Ai nevoie de Ordinul nr. 49/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Post-ul Declarația unica pentru impozitare valabilă în anul 2019 apare prima dată în .

]]>
https://legestart.ro/declaratia-unica-pentru-impozitare-valabila-anul-2019/feed/ 0
Modificări importante aduse la Codul fiscal https://legestart.ro/modificari-importante-aduse-la-codul-fiscal/ https://legestart.ro/modificari-importante-aduse-la-codul-fiscal/#comments Mon, 21 Jan 2019 06:26:00 +0000 https://legestart.ro/?p=90285 Actul normativ analizat astăzi modifică substanțial Codul fiscal, această lege aduce unele noutăți absolute, dar și schimbare de tratament fiscal pentru unele situații fiscale deja ...

Post-ul Modificări importante aduse la Codul fiscal apare prima dată în .

]]>

Actul normativ analizat astăzi modifică substanțial Codul fiscal, această lege aduce unele noutăți absolute, dar și schimbare de tratament fiscal pentru unele situații fiscale deja legiferate. 

Să dezvoltăm punctual principalele aspecte fiscale ale acestei legi: 

1. Se adoptă o procedură de impozitare a veniturilor realizate de persoanele fizice din monede electronice (criptomonede). Câștigul (venituri-cheltuieli) se impozitează cu 10% prin procedura impozitului pe venitul din alte surse (art. 114-116 Codul fiscal). 

Persoana fizică ce realizează aceste câștiguri va depune declarație unică privind impozitul pe venit și asigurările sociale. 

Legiuitorul acordă și o scutire în sensul că dacă valoarea câștigului este mai mică de 200 lei/tranzacție, sumele nu se impozitează cu condiția ca valoarea cumulată anuală a câștigurilor să nu depășească nivelul de 600 lei. 

2. Livrarea de locuințe sociale se facturează în continuare cu cota de TVA de 5%, se modifică noțiunea de locuință socială în sensul că este o locuință socială aceea locuință ce poate fi locuită la momentul vânzării pentru care prețul de vânzare exclusiv TVA este mai mic de 450.000 lei, iar suprafața utilă este mai mică de 120 mp, exclusiv anexele gospodărești. 

Se elimină din actuala reglementare condiția ca terenul să fie în suprafață mai mică de 250 mp și se elimină condiția de a se deține doar o singură locuință achiziționată cu cotă de 5% de către cumpărător (persoană fizică singură sau familie) 

Practic, atâta timp cât se îndeplinesc cele două condiții, de suprafață – 120 mp și preț 450.000 lei, un cumpărător persoană fizică singura sau familie poate să dețină mai multe locuințe achiziționate cu cota de 5%. 

3. Se modifică regimul fiscal al sponsorizărilor. Societățile plătitoare de impozit pe profit pot efectua sponsorizări cu respectarea condițiilor prevăzute din legea sponsorizării. 

Aceste sponsorizări reduc impozitul pe profit de plată cu procentul de 5 la mie din cifra de afaceri, fără a depăși 20% din impozitul pe profit, iar cheltuiala cu sponsorizarea este nedeductibilă la calculul impozitului pe profit. În mod similar, micro întreprinderile pot efectua sponsorizări, ocazie cu care reduc impozitul pe venitul micro întreprinderii cu procentul de 20%. 

Modificarea fiscală constă în faptul că se elimină condiția ca beneficiarul sponsorizării să fie o entitate autorizată cu un serviciu social licențiat. 

Pentru a putea fi aplicate facilitățile fiscale se introduce o altă condiție, respectiv ca organizația fără scop patrimonial sau unitatea de cult să fie înregistrate într-un registru al beneficiarilor de sponsorizări, ținut de ANAF. Acest registru este public. Legea enumeră și condițiile de înregistrare în registru. 

4. Se îmbunătățește impozitarea costului excedentar al îndatorării față de reglementările din anul 2014. Contribuabilul plătitor de impozit pe profit are dreptul să deducă în anul fiscal de raportare costul excedentar al îndatorării în sumă de 1.000.000 euro calculat la cursul BNR din ultima zi a trimestrului sau a anului fiscal după caz. Anterior acest plafon a fost 200.000 euro. 

Dacă costul excedentar al îndatorării este mai mare, plătitorul de impozit pe profit are dreptul să deducă suplimentar la calculul impozitului pe profit un procent de 30% din baza de calcul enumerată de art. 40 indice 2 alin. (2) din Codul fiscal. Nu se modifică baza de calcul, ci procentul ce se majorează de la 10% la 30%. 

Contribuabilii persoane fizice ce realizează venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din pensii pentru care se datorează impozit pe venit, pot direcționa către entități fără scop patrimonial cu un procent de 3,5% din impozitul pe venit. 

Condiția este ca beneficiarul sponsorizării să fie înregistrat în registrul ținut de Autoritatea fiscală la momentul plății sumei de bani. 

5. Ajustarea TVA pentru pierderile din creanțe generate de falimentul clientului sau de aprobarea unui plan de reorganizare conform procedurii insolvenței este permisă de la data pronunțării hotărârii judecătorești de reorganizare sau de închidere a falimentului. Ajustarea se efectuează într-un termen de maxim 5 ani de la data de 01 ianuarie al anului următor celui în care s-a pronunțat hotărârea. 

În cazul în care intrarea în faliment a avut loc anterior datei de 01 ianuarie 2019 și nu există o hotărâre a instanței, ajustarea TVA este permisă într-o perioadă de 5 ani, începând cu 01 ianuarie 2019. Din punct de vedere procedural, odată ce se efectuează ajustarea TVA pentru o creanță pierdută aferentă unei perioade din trecut, se permite Autorității fiscale efectuarea unei inspecții asupra acelei perioade. 

Contribuabilii se clasifică după categoria de risc:

  • Risc fiscal mic
  • Fisc fiscal mediu
  • Risc fiscal ridicat. 

Clasificarea în categoria de risc ține cont de comportamentul contribuabilului privind depunerea declarațiilor fiscale și plata impozitelor, de datoriile la buget de înregistrarea fiscală și de corelarea datelor declarate de contribuabil cu celelalte sume declarate de terți. 

În termen de 90 de zile de la publicarea legii, vor fi adoptate procedurile efective de clasificare. Se introduce o procedură a medierii. Înainte de executarea silită a contribuabilului debitorul bugetar poate să solicite procedura medierii în termen de 15 zile de la primirea somației de plată. 

Autoritatea fiscală are obligația să organizeze procedura medierii în termen de maxim 10 zile de la primirea notificării contribuabilului 

În urma medierii se va proceda în consecință. 

Vă recomandăm să analizați cu maximă atenție termenele de intrare în vigoare a prezentei legi, întrucât unele dintre aceste prevederi se aplică cu dată de 01 ianuarie 2019, iar altele se aplică cu dată de 01 aprilie 2019.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Post-ul Modificări importante aduse la Codul fiscal apare prima dată în .

]]>
https://legestart.ro/modificari-importante-aduse-la-codul-fiscal/feed/ 0
PFA-urile întreprinderile individuale, termen limită în 16 ianuarie, pentru modificări importante https://legestart.ro/pfa-urile-intreprinderile-individuale-termen-limita-16-ianuarie-pentru-modificari-importante/ https://legestart.ro/pfa-urile-intreprinderile-individuale-termen-limita-16-ianuarie-pentru-modificari-importante/#comments Fri, 18 Jan 2019 12:22:15 +0000 https://legestart.ro/?p=90282 ersoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale mai au timp până la data de 16 ianuarie pentru a actualiza obiectul de activitate ca urmare a intrării în vigoare a ...

Post-ul PFA-urile întreprinderile individuale, termen limită în 16 ianuarie, pentru modificări importante apare prima dată în .

]]>

Persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale mai au timp până la data de 16 ianuarie pentru a actualiza obiectul de activitate ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

Conform unui comunicat al Oficiului Registrului Comerțului, PFA-urile și II au avut ca termen o perioadă de 2 ani pentru a solicita ONRC din raza sediului profesional înregistrarea menţiunilor referitoare la obiectul de activitate.

Conform datelor oficiale, sunt peste 30.700 de persoane fizice autorizate și aproape 12.500 de întreprinderi familiale în țara noastră, cele mai multe lăsând pe ultima sută de metri aceste modificări importante. Conform acestor prevederi, care vor intra în vigoare începând cu data de 17 ianuarie, persoanele fizice autorizate și întreprinzătorii persoane fizice, titulari ai unei întreprinderi individuale, au un nou cadru care le obligă să se încadreze în maximum 5-10 clase de activități și să limiteze numărul de angajați la maximum 3-8 persoane. O persoană fizică autorizată va putea avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN, în timp ce întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN. Totodată, PFA va putea desfășura activitățile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult trei persoane, angajate de aceasta cu contract individual de muncă. Pentru întreprinzătorii persoane fizice, titulari ai unei întreprinderi individuale, decizia este să poată angaja cel mult 8 salariați.

De asemenea, PFA sau întreprinderea individuală va trebui să solicite autorizarea pentru una sau mai multe activități, dacă nu a făcut această modificare anterior. Atât persoanele fizice autorizate, cât și întreprinderile individuale pot opta pentru modificarea formei de organizare.

Entitățile care nu se vor conform noilor reguli vor fi radiate.

În termen de 60 de zile de la împlinirea celor 2 ani, respectiv începând cu data de 19 martie 2019, Oficiul Registrului Comerţului radiază, din oficiu, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale al căror număr de activităţi incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel impus de legislaţia în vigoare”, se mai arată în comunicatul ONRC.

Ai nevoie de Legea nr. 182/2016? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Post-ul PFA-urile întreprinderile individuale, termen limită în 16 ianuarie, pentru modificări importante apare prima dată în .

]]>
https://legestart.ro/pfa-urile-intreprinderile-individuale-termen-limita-16-ianuarie-pentru-modificari-importante/feed/ 0
Avem norme unice privind acordarea biletelor de valoare! https://legestart.ro/avem-norme-unice-privind-acordarea-biletelor-de-valoare/ https://legestart.ro/avem-norme-unice-privind-acordarea-biletelor-de-valoare/#comments Fri, 18 Jan 2019 12:13:47 +0000 https://legestart.ro/?p=90279 Emise în temeiul Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, Normele pe care le semnalăm preiau toate normele sectoriale, respective cele pentru acordarea ...

Post-ul Avem norme unice privind acordarea biletelor de valoare! apare prima dată în .

]]>

Emise în temeiul Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, Normele pe care le semnalăm preiau toate normele sectoriale, respective cele pentru acordarea tichetelor de masă, a tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, precum şi – dar numai de la 1 ianuarie 2021 – a celor privind acordarea voucherelor de vacanţă.

Normele metodologice au fost aprobate prin H.G. nr. 1045/2018 şi au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 24 din 9 ianuarie 2019

Menționăm mai jos unele din precizările din Norme, în măsura în care acestea nu se regăseau ca atare în normele sectoriale anterioare. 

Regimul fiscal

- Regimul fiscal aplicabil tichetelor de masă, voucherelor de vacanță, tichetelor cadou, tichetelor de creșă, respectiv tichetelor culturale este, atât pentru beneficiari, cât și pentru angajatori/plătitori de venituri, cel prevăzut de Codul fiscal.

- Regimul fiscal aplicabil tichetelor culturale este următorul:

pentru angajator reprezintă cheltuieli cu deductibilitate limitată, potrivit prevederilor art. 25 alin. (3) lit. b) pct. 3 din Codul fiscal;

pentru beneficiar reprezintă avantaje în natură la stabilirea impozitului pe venit, conform art. 76 alin. (3) din Codul fiscal. 

Valabilitate

- Biletul de valoare, cu excepția tichetului de masă, este valabil un an de la data emiterii pe suport hârtie, respectiv de la data alimentării pentru biletul emis pe suport electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

- Tichetul de masă este valabil în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepția tichetului emis în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie a anului următor. 

Evidenţă contabilă

- Angajatorii care acordă bilete de valoare salariaților evidențiază în bugetele proprii aprobate potrivit legii, într-o poziție distinctă de cheltuieli denumită “Tichete de masă“, “Tichete cadou“, “Tichete de creșă“, “Tichete culturale” sau “Vouchere de vacanță“, după caz, sumele destinate acoperirii valorii nominale a biletelor de valoare, potrivit celor convenite cu organizațiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanții salariaților, după caz.

- Pentru instituțiile publice, biletele de valoare pot fi acordate în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație în bugetele proprii aprobate, în condițiile legii. 

Încadrarea cheltuielilor

- Sumele reprezentând costul imprimatelor în cazul biletelor de valoare pe suport hârtie, respectiv costul emiterii biletelor de valoare pe suport electronic, precum și costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, contractate cu unitatea emitentă și primite de către angajator, se suportă de către angajatori din bugetele proprii. În cazul instituțiilor publice, aceste sume se suportă de la alineatul “Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” al articolului bugetar “Alte cheltuieli” de la titlul “Bunuri și servicii“.

- La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a biletelor de valoare, cu excepția tichetelor de masă și tichetelor de creșă, se iau în calcul: valoarea nominală a respectivului bilet de valoare, convenită de partenerii sociali, numărul biletelor de valoare și respectiv numărul de salariați care vor beneficia de bilete de valoare.

- În cazul tichetelor de masă, respectiv tichetelor de creșă, la determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a acestora se iau în calcul și numărul de zile lucrătoare, în cazul tichetelor de masă, respectiv numărul de luni aferente perioadei pentru care se acordă, în cazul tichetelor de creșă.

- Contravaloarea nominală a biletului de valoare, precum și costurile aferente emiterii biletelor pe suport electronic și/sau costul imprimatelor reprezentând biletele de valoare pe suport hârtie nu pot fi transferate de către angajator salariaților. 

Obligații pentru angajatori şi angajați

- Angajatorii stabilesc împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților contractarea achiziționării biletelor de valoare cu una sau mai multe unități emitente.

- Acordarea de către angajator a unei categorii de bilete de valoare nu exclude acordarea concomitentă, aceluiași salariat, și a altor categorii de bilete de valoare.

- Comenzile de achiziție de suporturi electronice pentru bilete de valoare transmise unităților emitente de către angajatori conțin cel puțin numele, prenumele și codul numeric personal corespunzător fiecărui salariat.

Prin excepție, în cazul comenzilor de achiziție de tichete cadou acordate altor categorii de beneficiari, pentru campaniile de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate, tichete de masă acordate donatorilor de sânge în baza legislației speciale privind drepturile și obligațiile donatorilor de sânge, tichete de masă acordate în alte situații prevăzute prin alte legi speciale, respectiv de suporturi electronice transmise unității emitente de către angajatori, acestea nu conțin datele personale ale beneficiarilor.

- În cazul tichetelor de masă, angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare din luna pentru care se efectuează distribuirea/transferul valorii nominale a tichetelor de masă, după caz. Normele aduc detalii privind încadrarea zilelor în care nu se lucrează, precum şi despre categorii de personal neeligibile

- Angajatorii pot utiliza tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate, în limita sumelor destinate acoperirii valorii nominale a acestor tichete, prevăzute în bugetele proprii, aprobate potrivit legii, în poziții distincte de cheltuieli.

- Angajații pot beneficia de tichete cadou acordate de angajatorii lor, numai pentru destinațiile sau evenimentele care se încadrează în cheltuielile sociale.

- Tichetele de creșă pot fi utilizate de către angajați numai la creșele sau entitățile asimilate acestora și cu care unitățile emitente au încheiate contracte de prestări de servicii. Prin entități asimilate se înțelege alte unități de educație timpurie antepreșcolară, publice sau private, organizate în condițiile legii, precum și persoanele care exercită profesia de bonă în condițiile Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

- Suma individuală sub forma tichetelor de creșă se acordă pentru acoperirea parțială sau integrală a taxelor de creșă reprezentând contribuția lunară a părinților/reprezentanților legali la suportarea cheltuielilor pentru copiii înscriși în creșe sau alte unități de educație timpurie antepreșcolară publice, sau, după caz, a contravalorii serviciilor prestate de unități de educație timpurie antepreșcolară private sau de bone și se suportă integral de către angajator.

- Tichetele de creșă se distribuie salariaților, lunar, pentru fiecare dintre copiii lor naturali, inclusiv pentru fiecare copil adoptat, precum și pentru cei cărora li s-a instituit tutela, pe baza documentelor precizate în Norme. 

Contravenții

Prin hotărârea de Guvern de aprobare, se prevăd sancțiuni pentru nerespectarea unor prevederi din Norme, astfel:

- Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei nerespectarea de către unitățile afiliate a obligațiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b) și d) din norme.

- Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei nerespectarea de către unitățile afiliate a obligațiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din norme.

Textul de referinţă prevede că, în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente, unitățile afiliate au următoarele obligații:

a) să completeze în spațiul destinat fiecărui bilet de valoare pe suport hârtie utilizat de salariat locația, data primirii biletului de valoare și să aplice semnul distinctiv;

b) să prezinte unității emitente, la termenele stabilite prin contract și după prestarea serviciilor, biletele de valoare pe suport hârtie primite, pe care a fost aplicat semnul distinctiv, în vederea decontării;

c) în cazul biletelor de valoare pe suport electronic, să debiteze valoarea exactă a produselor/serviciilor achiziționate de salariat și să înmâneze acestuia o dovadă imprimată sau să transmită în format electronic un document, după caz, care conține suma debitată;

d) să implementeze proceduri și procese organizaționale care să permită verificarea eligibilității produselor/serviciilor achiziționate de salariați;

 […].

- Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul cu atribuții de control, împuternicit în acest sens, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Turismului, Ministerului Culturii și Identității Naționale, după caz. 

Câteva precizări finale

- Contractele încheiate de unitățile emitente cu angajatorii, respectiv cu unitățile afiliate, anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, vor continua să își producă efectele.

- Începând cu data de 9 ianuarie 2019 se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial nr. 54/2015;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, publicată în Monitorul Oficial nr. 823/2006.

- La data de 1 ianuarie 2021 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial nr. 145/2009.

Ai nevoie de Legea nr. 165/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Post-ul Avem norme unice privind acordarea biletelor de valoare! apare prima dată în .

]]>
https://legestart.ro/avem-norme-unice-privind-acordarea-biletelor-de-valoare/feed/ 0
Cum vor putea fi dizolvate asociațiile și fundațiile, la cererea oricărei persoane https://legestart.ro/cum-vor-putea-fi-dizolvate-asociatiile-si-fundatiile-la-cererea-oricarei-persoane/ https://legestart.ro/cum-vor-putea-fi-dizolvate-asociatiile-si-fundatiile-la-cererea-oricarei-persoane/#comments Thu, 17 Jan 2019 07:01:47 +0000 https://legestart.ro/?p=90269 Asociațiile și fundațiile vor putea fi dizolvate, prin hotărâre judecătorească, la propunerea autorităților dar și a oricărei persoane interesate, atunci când se constată că organizația respectivă a devenit ...

Post-ul Cum vor putea fi dizolvate asociațiile și fundațiile, la cererea oricărei persoane apare prima dată în .

]]>

Asociațiile și fundațiile vor putea fi dizolvate, prin hotărâre judecătorească, la propunerea autorităților dar și a oricărei persoane interesate, atunci când se constată că organizația respectivă a devenit ilicită sau acționează contrar ordinii publice sau cu alte scopuri decât cele pentru care s-a constituit.

Mai mulți parlamentari au inițiat un proiect legislativ pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, care prevede situațiile în care asociațiile și fundațiile pot fi dizolvate. Conform inițiatorilor, propunerea este în acord cu legislația penală românească, cu tratatele internaționale la care țara noastră este parte, precum și cu Constituția României.

Art. 56 se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1)    Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

a)      când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice, precum și când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

b)      când se constată că asociația acționează sau militează în sensul schimbării prin violență a regimului constituțional, ocupării prin violență a instituțiilor statului, subminării integrității teritoriale a României, propagandei în favoarea războiului, violenței și terorismului, promovării discursului instigator la ură împotriva unei categorii de persoane, când asociația  este declarată de către o instanță judecătorească sau se declară a fi, sub orice formă, continuatoare sau succesoare în drepturi a unei organizații naziste sau a oricărei alte organizații interzise prin lege;

c)       când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d)      când asociația a devenit insolvabilă;

e)      în cazul prevăzut la art. 14.

(2)    Instanța competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripția căreia asociația își are sediul”.

Propunerea legislativă a fost inițiată și va fi dezbătută în săptămânile următoare la Senat, care este prima camera decizională.

Ai nevoie de OG nr. 26/2000? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Post-ul Cum vor putea fi dizolvate asociațiile și fundațiile, la cererea oricărei persoane apare prima dată în .

]]>
https://legestart.ro/cum-vor-putea-fi-dizolvate-asociatiile-si-fundatiile-la-cererea-oricarei-persoane/feed/ 0