Examenul de atestare în domeniul Sistemului european de conturi are loc în septembrie

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) anunţă organizarea unei noi sesiuni a examenelor de atestare a cunoştinţelor în domeniul Sistemului european de conturi (SEC).

Examenul de atestare — organizat prin intermediul Şcolii de finanţe publice şi vamă — va avea loc la sediul MFP din strada Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, în data de 2 septembrie 2014, ora 10:00.

Se pot înscrie la examenul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi conducătorii compartimentelor financiar-contabile aflaţi în funcţie, precum şi persoanele care solicită obţinerea certificatului de atestare.

Dosarul de înscriere se depune la sediul MFP – Registratură, direct sau prin poştă, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul MFP (anunţul este din 22 iulie – n.r.) şi va conţine, în mod obligatoriu:

- cerere de participare la examenul de atestare;

- copia actului de identitate;

- copie legalizată de pe diploma de studii economice superioare recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale.

În termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de atestare va selecta dosarele de înscriere pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la examenul de atestare.

Contestaţiile privind selecţia dosarelor se pot depune în termen de maximum 48 de ore de la afişarea rezultatului selecţiei dosarelor, la Registratura MFP.

Proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă stabilite pe baza bibliografiei aprobate. Promovarea probei scrise se face ca urmare a obţinerii unui punctaj de minimum 70 de puncte.

Contestarea punctajelor se poate face în termen de două zile lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.

În termen de zece zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale examenului de atestare, Şcoala de finanţe publice şi vamă emite certificate de atestare persoanelor declarate admise.

Certificatul de atestare se înmânează personal candidatului sau unei persoane împuternicite prin procură autentică notarială, acordată special în acest sens.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de din cadrul Şcolii de finanţe publice şi vamă este Mariana Lupă (021.226.2322 / [email protected]).

Pe site-ul MFP găsiţi un model pentru cerea de înscriere la examen, rezultele finale din iunie de la sesiunea anterioară, bibliografia, precum şi modele de întrebări sub formă de grilă, oferite de organizatori anterior sesiunii din luna mai din acest an.

Cadru legal: În Monitorul Oficial nr. 236/2014 au fost publicate privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice .

Foto:

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la TheWorldAthome.ro. Contact: legestart.

Un comentariu

  • Răspunde
    gabi
    ianuarie 5 2015

    cand are loc examenul de atestsec in 2015?

Scrie un comentariu

best-cooler.reviews

https://best-mining.com.ua

https://best-mining.com.ua