Eliberarea actelor de moştenire: în ce condiţii şi pentru care servicii nu plătim

Prin ordin al preşedintelului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a fost aprobat Protocolul de colaborare cu Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (UNNPR) privind procedura eliberării şi a plăţii onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, în derularea Programului naţional de cadastru şi carte funciară

a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 758/2016, iar Protocolul va înceta în termen de 2 ani de la finalizarea Programului. 

ANCPI gestionează Programul naţional de cadastru şi carte funciară (denumit în continuare Programul), în scopul înregistrării gratuite a tuturor imobilelor din România în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, prin realizarea planului cadastral al imobilelor şi deschiderea cărţilor funciare.

În aplicarea art. 9 alin. (24) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare , republicată, cu modificările ulterioare (denumită în continuare Lege), în cadrul Programului, dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil, inclusiv cele provenite din succesiune, se înscriu în documentele tehnice şi reflectă situaţia tehnică şi juridică actuală a imobilelor.

Prin Lege s-au prevăzut gratuităţi pentru cetăţeni în vederea înscrierii în cartea funciară a imobilelor deţinute în unităţile administrativ-teritoriale ce fac obiectul înregistrării sistematice, inclusiv scutirea de la plata onorariilor notariale pentru eliberarea certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentare, a certificatelor de legatar, precum şi a certificatelor de vacanţă succesorală (denumite în continuare certificate de moştenitor), cu privire la imobile ce fac obiectul înregistrării sistematice. Onorariile urmează să fie achitate de ANCPI. 

Cum va funcţiona mecanismul?

În scopul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, ANCPI, prin oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară competente (OCPI), după deschiderea noilor cărţi funciare pe numele defuncţilor, sesizează Camerele Notarilor Publici (denumite în continuare Camere), în a căror rază teritorială defuncţii şi-au avut ultimul domiciliu, în vederea emiterii certificatelor de moştenitor, comunicând lista persoanelor decedate, care au deţinut imobile în unităţile administrativ-teritoriale care au făcut obiectul înregistrării sistematice a proprietăţilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Sesizarea OCPI se face printr-o cerere ce va fi însoţită de un centralizator ce cuprinde menţiuni despre numele, prenumele şi datele de identificare ale defunctului şi despre faptul că imobilele au făcut obiectul înregistrării sistematice, având ataşate următoarele documente obţinute de OCPI:

 • sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale, care conţine toate datele de identificare ale succesibililor;
 • certificatul de deces, în copie, sau un extras de uz oficial de la registrul de stare civilă;
 • extrasul de carte funciară pentru informare;
 • copii ale actelor de proprietate ale defunctului, colectate în cadrul lucrării de înregistrare sistematică de către persoana autorizată care efectuează lucrările de înregistrare sistematică.

Camerele sesizate de către OCPI competent procedează la verificarea în Registrul de evidenţă a procedurilor succesorale, iar în funcţie de rezultatul verificării se procedează după cum urmează:

 • dacă succesiunea figurează ca fiind înregistrată în registru, sesizarea primită se repartizează notarului public pe numele căruia figurează înregistrat dosarul succesoral. Dacă acesta nu mai este în funcţie, cauza se repartizează potrivit procedurii stabilite de către preşedintele Camerei unui alt notar public;
 • dacă succesiunea nu figurează ca fiind înregistrată în registru, cauza se înregistrează şi se repartizează, potrivit procedurii stabilite de către preşedintele Camerei, unui notar public din cadrul acesteia.

Plata onorariului notarial se face de către ANCPI, prin OCPI care a sesizat Camera, în contul indicat de către notarul public instrumentator pe documentul de plată, în termen de 30 de zile de la data depunerii de către Cameră a centralizatorului a facturilor fiscale şi a copiilor certificatelor de moştenitor.

Cuantumul onorariului notarial achitat de ANCPI pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, este stabilit în condiţiile legii. Pentru acest onorariu nu se percepe TVA, conform art. 9 alin. (6) din Lege. 

Taxe şi impozite

Dispoziţiile din Lege referitoare la calculul, încasarea şi virarea impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare NU sunt aplicabile actelor notariale prin care operează transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia constatate prin certificatele de moştenitor prevăzute de acest protocol.

Înscrierea în cartea funciară a imobilelor în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică este scutită de la plata tarifelor.

În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică NU se datorează niciun fel de alte taxe sau impozite directe sau indirecte către bugetul de stat sau bugetele locale, astfel cum prevede art. 9 alin. (10) din Lege. 

Documentar legal

• Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

•  privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023;

• Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 11/ 2016;

•  Hotărârile Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 3/2016 şi nr. 50/2016.

Ai nevoie de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de !

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la TheWorldAthome.ro. Contact: legestart.

Comentarii

 • Răspunde
  Maria
  octombrie 14 2016

  Buna ziua! In urma decesului mamei in 2011 nu am facut succesiunea din motive obiective. Conform acestei legi se beneficiază de gratuitate la succesiune? Mulțumesc

  • Răspunde
   Markos
   martie 21 2017

   Buna ziua ,as vreau sa stiu daca se aplica Ordinul nr 1125/ 2016 ? deoarece nici notarii publici si nici de la OCPI ,nu sant in tema , sau nu vrea sa ocupa .Adica exista o lege care nu se aplica !!!!!!

 • Răspunde
  Geta
  noiembrie 15 2016

  Buna seara ! Mama a decedat in anul 2005. Tata a decedat si el in anul 2014. Nu am avut banii necesri pentru a face succesiunea.Pot beneficia de gratuitate conform Ordinului 1125/2016 si cum urmeaza sa procedez?
  Fac mentiunea ca sunt singura mostenitoare a parintilor mei. Va multumesc .

  • Răspunde
   gabriela
   noiembrie 19 2016

   buna.Parintii au decedat in 2001.Succesiune nu a fost facuta din 1978,de la bunici-(actual trei mostenitori).Pentru a face succesiunea pot beneficia de gratuitate conform Ordinului 1125/2016 si cum urmeaza sa procedez?

 • Răspunde
  ianuarie 29 2017

  ma poate ajuta cineva ? vreau sa cumpar un teren au fost 3 mostenitori unul a decedat ,cum procedez la notar,trebuie sa merg cu copii persoanei decedate persoana decedata avea certificat de mostenitor , copii nu au…..va multumesc

 • Răspunde
  sorina
  ianuarie 31 2017

  Buna seara! Tatal meu a murit in 1993 iar mama mea in anul 2008. Nu s a facut succesiunea. Pot beneficia de gratuitate conform Ordinului 1125/2016 si cum urmeaza sa procedez?
  Fac mentiunea ca sunt singura mostenitoare a parintilor mei. Va multumesc

  • Răspunde
   CORINA
   iulie 18 2017

   Buna ziua! Tatal meu a decedat in 1996, iar mama in 1997. Nu s-a facut succesiunea. Pot beneficia de gratuitate, conf. Ord. 1125/ 2016, si cum urmeaza sa procedez? Mai am un frate.
   Va multumesc.

 • Răspunde
  martie 14 2017

  Doresc sa beneficiez de aceasta gratuitate gratuitate conform Ordinul nr. 1125/2016 dupa moartea tatalui meu in 1997. Tel.0730865730
  Va multumesc anticipat si astept raspunsul dvs
  Craciun Valeriu

 • Răspunde
  Roman
  martie 15 2017

  Atât tata cat și mama au decedat în 2016.As dori sa știu dacă pot beneficia de hot.1125/2016 pentru a face succesiunea unei proprietăți. Va mulțumesc.

 • Răspunde
  ciprian
  aprilie 18 2017

  Buna ziua,tatal meu a decedat in februarie 2016 ..azi am fost la notar sa fac succesiunea,mostenitorii fiind eu si mama mea.Notarul mi-a zis ca ma va costa undeva la 1000ron fiind vorba de un singur apartament mostenit.Pot beneficia de gratuitate la succesiune in baza ordinului 1125/2016?Va multumesc

 • Răspunde
  Georgeta Elena
  aprilie 30 2017

  Bună ziua! Tata a decedat în 12 iulie 2016,moștenitorii fiind mama,eu și o sora .Avem un apartament cu doua camere și vrem sa facem succesiunea.Imi puteți spune va rog,dacă putem beneficia de gratuitate la succesiune în baza ordinului 1125/2016?Va Mulțumesc!

Scrie un comentariu

別れさせ屋 高知

https://medicaments-24.com

www.agroxy.com