OFICIAL: Ce formulare fiscale trebuie depuse obligatoriu numai electronic, din 2018?

Ieri a fost publicat în Monitorul Oficial  privind declarațiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanță. Prin acest act normativ se introduce obligaţia depunerii online a principalelor declarații fiscale de către toate categoriile de contribuabili. Excepţie vor face declarațiile de impunere depuse de către persoanele fizice și utilizate în procesul de stabilire a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii.

Ordinul stabileşte că următoarele declaraţii fiscale se transmit obligatoriu electronic, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

 • Formular 100 – “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
 • Formular 101 – “Declaraţie privind impozitul pe profit”;
 • Formular 120 – “Decont privind accizele”;
 • Formular 205 – “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”;
 • Formular 207 – “Declaraţie informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”;
 • Formular 208 – “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”;
 • Formular 300 – “Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
 • Formular 301 – “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”,;
 • Formular 307 – “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;
 • Formular 311 – “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;
 • Formular 390 VIES – “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”;
 • Formular 394 – “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA”;
 • Formular 710 – “Declaraţie rectificativă”.

Obligaţia transmiterii prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă se va aplica începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2018.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu

Камагра Soft