Deschideri de credite pe ajutorul social pentru acoperirea primei de asigurare obligatorie a locuinţelor

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a lansat, spre dezbatere publică, pentru modificarea art.50 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011. Modificarea vizează preîntâmpinarea unor eventuale blocaje în ce priveşte plata primei de asigurare obligatorie a locuinţei.

a proiectului de act normativ reaminteşte cadrul juridic existent, respectiv

Legea nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobată în decembrie anul trecut, lege care prevede în principal preluarea plăţii ajutorului social de către Agenţia Naţională Pentru Prestaţii Sociale prin agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale, începând cu anul 2011, ceea ce va garanta plata acestui drept, întărirea măsurilor de sancţionare a primarului în caz de nerespectare a prevederilor legale, asigurarea accesului la serviciile de sănătate prin preluarea implicită a plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele din familiile beneficiare de ajutor social, precum şi plata asigurării obligatorii a locuinţei prin deducere din suma cuvenită beneficiarului cu titlu de ajutor social.

În aplicarea Legii nr. 416/2001, aşa cum a fost aceasta modificată prin Legea nr. 276/2010, au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, norme metodologice care prevăd detaliat procedura de acordare a ajutorului social şi a drepturilor conexe, respectiv contribuţia de asigurări de sănătate şi prima de asigurare obligatorie a locuinţei.

În ceea ce priveşte prima de asigurare obligatorie a locuinţei, normele metodologice precizează că sumele aferente plăţii primelor de asigurare vor fi achitate integral de către Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale şi vor fi calculate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data efectuării plăţii, urmând ca prima de asigurare să se deducă din suma cuvenită ca ajutor social. Suma dedusă nu poate fi mai mare de o treime din ajutorul social.

În situaţia în care din prima plată a drepturilor de ajutor social nu se poate constitui suma integrală reprezentând prima de asigurare, atunci deducerea se raportează şi asupra drepturilor ulterioare, până la concurenţa valorii integrale a primei de asigurare.

Din analiza efectuată de Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale rezultă că, pentru aproximativ 60% din beneficiarii de ajutor social, prima de asigurare nu poate fi achitată din dreptul aferent unei singure luni, aceasta reprezentând mai mult de o treime din prestaţie.

În acelaşi timp, poliţele de asigurare nu pot fi încheiate de către Pool-ul de asigurare decât în condiţiile plăţii integrale a primei de asigurare, ceea ce ar fi imposibil pentru cei aproximativ 60% din beneficiarii de ajutor social. În această situaţie, pentru a fi încheiată poliţa de asigurare pentru toți beneficiarii de ajutor social, proprietari de locuinţe, ar fi necesară majorarea, cu suma corespunzătoare, a deschiderii de credite lunare aferentă plăţii ajutorului social. Sumele astfel acordate vor fi recuperate de la beneficiarii de ajutor social, conform legii.

Având în vedere cele menţionate, pentru achitarea primei de asigurare a locuinţei pentru beneficiarii de ajutor social şi evitarea unor posibile probleme sociale datorate neîncheierii la timp a poliţelor de asigurare mai ales în contextul previziunilor meteorologice, este necesară modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011.

Schimbări preconizate. Prin proiectul de Hotărâre a Guvernului se propune modificarea art. 50 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, în sensul reglementării următoarelor aspecte:

● Plata primei de asigurare să fie realizată la nivel central de către Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale în contul PAID – Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, pe baza listei cuprinzând persoanele beneficiare de ajutor social;

● Pentru stabilirea procedurilor concrete de plată a primei de asigurare, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale încheie protocol cu PAID;

● Pentru plata integrală a primei de asigurare, se prevede posibilitatea majorării sumelor reprezentând deschiderile de credite lunare cu titlu de ajutor social, cu suma care constituie primele de asigurare a locuinţei, aceasta urmând a fi recuperată de la beneficiarii de ajutor social.

Articolul din Norme ce urmează a fi modificat include şi precizarea potrivit căreia, în situaţia în care dreptul la ajutorul social încetează înainte de recuperarea integrală a sumelor reprezentând prima de asigurare, familia, respectiv persoana singură care a beneficiat de ajutorul social are obligaţia de a achita diferenţa rămasă, în termen de maximum 3 luni de la încetarea dreptului.

Pentru primul contingent de beneficiari de ajutor social pentru care se va plăti prima de asigurare obligatorie a locuinţei, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale a identificat, la nivel naţional, un număr de aproximativ 70.000 proprietari de locuinţe pentru care ar fi necesară suma totală de aproximativ 4 milioane lei.

În ce priveşte fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare, nota de fundamentare precizează că sumele reprezentând majorări ale deschiderilor de credite bugetare lunare pot fi suportate din bugetul alocat Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru plata ajutorului social şi nu reprezintă efort bugetar suplimentar, iar sumele vor fi recuperate de la beneficiari, în condiţiile legii.

Sursa: MMFPS

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la TheWorldAthome.ro. Contact: legestart.

Comentarii

 • Răspunde
  mai 7 2016

  Vreau un credit

  • Răspunde
   Voicu
   septembrie 14 2017

   Buna as vrea si eu un amprumut mic si as vrea sa stiu daca se poate face pe baza unui ajutor social

   • Răspunde
    Voicu
    septembrie 14 2017

    Vreau sa stiu daca se poate si ce ami trebuie

 • Răspunde
  Aldea
  ianuarie 22 2017

  vreau Un credit de 3000

 • Răspunde
  februarie 25 2017

  Vreau sa fac un credit cum se procedeaza

 • Răspunde
  martie 28 2017

  Bună ziua. Aș vrea să știu dacă stau închirie și nam propria casă și trăiesc din ajutor social din care venitul 255 de lei pot să iau și eu un împrumut? Mulțumesc.

 • Răspunde
  Regiu
  decembrie 10 2017

  Bună seara as dori și eu să fac un împrumut de 1000 lei se poate cu ajutorul social de 225 lei

 • Răspunde
  Regiu
  decembrie 10 2017

  Scuzatima îl am de 260 lei

Scrie un comentariu

www.nissan-ask.com.ua

www.pills24.com.ua

Был найден мной популярный веб сайт , он описывает в статьях про Тестостерон Энантат steroid.in.ua