27 Martie, 2019

Deputații simplifică procedura de restuire a taxei auto

Comisia de buget-finanțe a analizat inițiat de Guvern privind restituirea taxei auto – adoptat deja de Senat și aflat în dezbatere la Camera Deputaților – hotărând simplificarea procedurii prin restituirea taxei doar în baza cererii, fără a mai fi necesare dovada plăţii şi copiile după cartea de identitate a vehiculului, respectiv după certificatul de înmatriculare.

În proiect se prevedea restituirea taxei achitate de șoferi în baza unei documentații anexate cererii depuse la ANAF:

“Art. 1. (4) La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al plății taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanța fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plății acesteia, precum și copiile cărții de identitate a vehiculului și a certificatului de înmatriculare.”

Însă Comisia de buget, finanțe, bănci a Camerei deputaților a simplificat această procedură, stabilind în raportul pe care îl înaintează plenului ca taxa să fie restituită doar pe baza cererii:

“În cererea de restituire se înscriu, în mod obligatoriu, elementele referitoare la datele de identificare ale plătitorului și datele de identificare ale autovehiculului pentru care se solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei de poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule”, conform .

Restituirea sumelor se va face, conform actului normativ inițiat de guvern, în baza deciziilor emise de ANAF după analizarea cererilor, după un calendar:

  • taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa de poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule – 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018
  • timbrul de mediu pentru autovehicul – 1 septembrie – 31 martie 2019.

Un alt amendament modificat de deputații din comisia de specialiate se referă și la această procedură, în sensul că organul fiscal va verifica informațiile furnizate, datele de identificare ale solicitantului și ale autovehiculului:

”Organul fiscal central verifică, în baza de date deținută sau la care are acces, plata efectuată de către contribuabili reprezentând taxa speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxa de poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și informațiile privind deținerea în proprietate a autovehiculului și informațiile referitoare la înmatricularea acestuia, indicate în cererea de restituire”, mai notează Profit.ro.

Conform proiectului de modificare legii, procedura de urgență se va aplica și în cazul adoptării actului normativ, în sensul că la doar 15 zile de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial, ministerele Mediului și Finanțelor vor elabora normele metodologice și modelul de cerere.

Ai nevoie de OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de !

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu

best-cooler.reviews/

посмотреть

best seo