Condiții noi de acordare a ajutorului judiciar pentru persoanele cu venituri mici

Mai mulți parlamentari au inițiat un legislativ care modifică privind ajutorul public judiciar în materie civilă, respectiv condițiile de acordare și persoanele care se încadrează în acestea.

Potrivit actualelor prevederi, orice persoană fizică poate solicita ajutor public judiciar, în situația în care nu poate face față cheltuielilor unui proces, sau consultație juridică în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiție.

OUG nr. 51/2008 enumeră cazurile de acordare a ajutorului, la ora actuală fiind vorba despre persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare cererii, sunt:

  • sub nivelul de 300 lei (ajutorul este integral suportat de stat)
  • sub 600 lei (ajutorul este suportat de stat în proporție de 50%).

Inițiatorii proiectului de lege susțin în expunerea de motive că aceste prevederi nu mai sunt în concordanță cu nivelul veniturilor unui potențial justițiabil, astfel că se impune modificarea acestor plafoane, prin raportarea lor la salariul minim pe economie.

“Art. 8

(1) Beneficiază de ajutor public judiciar persoanele al căror venit mediu lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 60% din salariul minim pe economie. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat.

(2) Dacă venitul mediu net unar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 80% din salariul minim pe economie, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporție de 50%.”

Exemplu de calcul: Mai exact, luând în calcul un salariu minim pe economie de 1.900 lei, astfel cum este anunţat de la 1 ianuarie 2018, ar urma să beneficieze de ajutor public judiciar persoanele cu venit mediu lunar pe membru de familie sub 1.140 lei (suportat integral de către stat), respectiv 1.520 lei (suportat de către stat în proporţie de 50%).

Și în ceea ce priveşte onorariile plătite mediatorilor sunt propuse modificări, această formă de ajutor nefiind prevăzută în mod clar în lege până acum.

Art. 6. După lit. d) se introduce o nouă literă, lit. e) cu următorul cuprins:

“Ajutorul public judiciar se poate acorda în următoarele forme: […]

e) restituirea sumei plătite mediatorului cu titlu de onorariu, dar nu mai mult decât valoarea unui salariu minim pe economie.”

Proiectul are avizul favorabil al Consiliului Legislativ, astfel că va intra la dezbateri în Senat, care este prima cameră sesizată. Fiind vorba de o lege organică, pentru a fi adoptată este nevoie de votul final al plenului Camerei Deputaților.

Ai nevoie de OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de !

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu

mazda cx 5

https://citroen.niko.ua