16 Decembrie, 2018

Categorie : Ştiri

Rovinieta nu mai poate fi cumpărată de la Poşta Română şi Rompetrol

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România a anunţat că, începând cu data de 01.10.2012, rovinieta nu se mai poate achiziţiona din punctele de lucru ale Poştei Române şi Rompetrol, conform unui comunicat de presă postat pe site-ul instituţiei. CNADNR a anunţat participanţii la trafic că, din motive ce ţin de respectarea legii aflate în vigoare, convenţiile încheiate cu Compania Naţională Poşta Română şi SC Rompetrol Downstream SRL nu au putut fi prelungite. Astfel, punctele de lucru ale celor doi parteneri au fost excluse de pe lista locaţiilor în care proprietarii de autoturisme pot achita tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România. Persoanele interesate pot consulta lista completă a punctelor de lucru aflate în subordinea partenerilor CNADNR pe pagina web oficială a instituţiei. Sursa: CNADNR   ...

continuare →

Comisia Europeană lansează o strategie pentru a stimula creşterea şi crearea de locuri de muncă în sectoarele culturale şi creative

Comisia Europeană a prezentat, recent, o strategie de deblocare a întregului potenţial al sectoarelor culturale şi creative din UE pentru a impulsiona crearea de locuri de muncă şi creşterea economică. Aceste sectoare, care includ societăţi şi alte organizaţii active în domeniile arhitectură, artizanat, patrimoniu cultural, design, festivaluri, filme şi televiziune, muzică, arte interpretative şi vizuale, arhive şi biblioteci, edituri şi radio, reprezintă deja până la 4,5% din produsul brut al Uniunii Europene şi până la 8,5 milioane de locuri de muncă în UE. Sectoarele culturale şi creative se confruntă, însă, cu provocări majore ca urmare a digitalizării şi globalizării, precum şi ca urmare a unei fragmentări accentuate a pieţelor de produse culturale şi lingvistice. Accesul la finanţare rămâne o dificultate majoră. Noua strategie a Comisiei urmăreşte să sporească competitivitatea şi potenţialul de export al acestor sectoare, precum şi să maximizeze beneficiile acestora pentru alte domenii precum inovarea, TIC şi reabilitarea ...

continuare →

Se prelungeşte valabilitatea Apelului de proiecte pentru operaţiunea Sprijin pentru consultanţă acordat IMM

Ca urmare a aprobării Ordinului MFP nr. 1883 din27.09.2012 (încă nepublicat în Monitorul oficial), OI IMM anunţă prelungirea valabilităţii Apelului 2 de proiecte pentru operaţiunea “1.3.2. Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor” până pe data de 30 noiembrie, ora 14.00. Toate proiectele pot fi înregistrate şi depuse în acest interval, nu mai târziu de data şi ora limită a apelului, urmând să intre în proces de verificare şi evaluare după închiderea Apelului de proiecte, Conform Ghidului Solicitantului. Operaţiunea “Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii” face parte din Domeniul major de Intervenţie 1.3, Axa Prioritară 1 “Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie” din cadrul Programului POS CCE 2007-2013. Operaţiunea se implementează prin schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin servicii de consultanţă”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 480/2008, publicat în Monitorul oficial nr. 190/2008, cu modificările şi completările ulterioare ...

continuare →

Cum întocmim actele de stare civilă? Informaţii privind certificatul de naştere

Conform Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 339 din 18 mai 2012, actele de stare civilă reprezintă înscrisuri autentice prin care se dovedeşte naşterea, căsătoria sau decesul unei persoane, întocmite în interesul statului şi al persoanei, care servesc la cunoaşterea numărului şi structurii populaţiei, a situaţiei demografice, la apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentele ale cetăţenilor. Actele se întocmesc în registre de stare civilă, în dublu exemplar original, fiind completate manual cu cerneală specială de culoare neagră, precum şi, după caz, în sistem informatic. Realizarea lor intră în atribuţiile consiliilor judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi ale ofiţerilor de stare civilă. Din cadrul ultimei categorii menţionate fac parte: - primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor; - şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României; - comandanţii de nave şi ...

continuare →

MECTS lansează proiectul “Comunitatea virtuală interuniversitară”

Ministerul Educaţiei a anunţat ieri, 27 septembrie 2012, lansarea primelor cursuri din cadrul proiectului “Comunitatea virtuală interuniversitară”, conform unui comunicat de presă postat pe site-ul instituţiei. Proiectul “Comunitate virtuală interuniversitară” include cursuri de formare în domeniul cercetării ştiinţifice şi valorificării drepturilor de proprietate intelectuală. Proiectul va începe odată cu anul universitar 2012 – 2013. Cursurile vor fi susţinute în acest interval temporal în cadrul celor trei universităţi din România partenere în proiect: Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea din Craiova şi Universitatea de Vest din Timişoara. Alegerea acestor trei centre universitare este motivată prin facultăţile, temele şi proiectele specifice care implică varietate. Astfel, partea tehnică va fi susţinută de către Universitatea Politehnică din Bucureşti, în timp ce domeniul umanist este integrat celorlalte două universităţi, conform declaraţiei managerului de proiect din partea MECTS, dna Simona Tănase. Cursurile de formare înscrise în cadrul proiectului reprezintă o noutate pe scena academică românească, tematica acestora ...

continuare →

Introducerea biletelor comune pentru transportul public din Capitală

Astăzi, 28 septembrie 2012, se dezbate proiectul de hotărâre privind integrarea tarifară pentru sistemul de transport public din capitală, conform ordinei de zi a şedinţelor Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  În cadrul documentului este expus un acord de colaborare semnat între Primăria Municipiului Bucureşti, Regia Autonomă de Transport Bucureşi, Metrorex şi CFR Călători, prin care se propune introducerea a cinci tipuri de bilete de călătorie unice. Conform proiectului de hotărâre, prima etapă a acestei acţiuni de integrare a titlurilor de călătorie aferente operatorilor de transport public din zona municipiului Bucureşti se va realiza prin crearea următoarelor tipuri de bilete:  - bilet unic valabil 60 de minute de la prima validare, pentru Metrorex şi RATB, cu un număr nelimitat de călătorii în perioada de valabilitate şi cost de 5 RON/bilet unic, pe timp de o oră, cu decontare 3 RON/RATB şi 2 RON/Metrorex;  - bilet unic multiplu cu 10 călătorii, de ...

continuare →

Despre ajutoarele alimentare destinate persoanelor defavorizate

Guvernul a aprobat ieri, 26 septembrie 2012, proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea HG nr. 600/2009, referitor la stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Proiectul de act normativ a urmărit modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european. Una dintre modificările propuse este extinderea categoriilor de persoane care pot beneficia de ajutoarele alimentare şi implicit creşterea numărului de beneficiari. S-a avut în vedere propunerea Ministerului Muncii de includere în program a persoanelor care prezintă cel mai ridicat risc de excluziune socială. Astfel, noile categorii de persoane incluse în proiect sunt reprezentate de şomerii înregistraţi şi persoanele beneficiare ale prevederilor unor legi speciale. Din cadrul acestei ultime categorii fac parte: ...

continuare →
https://farm-pump-ua.com

pills24.com.ua

Узнайте про важный веб портал со статьями про столы холодильные www.arbud-prom.com.ua