Categorie : Modificări legislative

ATENŢIE la NCPP! Ce hotărâri sunt supuse recursului în casaţie, de la 1 februarie 2014 ?

Noul Cod de Procedură Penală 2014 stabileşte prevederile referitoare la realizarea recursului în casaţie, cu aplicare de la 1 februarie 2014. La ora actuală sunt valabile reglementările stabilite de Codul de Procedură Penală din 1968. În continuare vom prezenta aspectele ce ţin de acest subiect, pe care trebuie să le avem în vedere începând de anul viitor.Conform Părţii Speciale din NCPP 2014, Titlul III. Judecata, Cap.V. Căile extraordinare de atac, Secţiunea II. Recursul în casaţie, prevederile referitoare la această procedură vor suferi modificări. Trebuie să ştim că recursul în casaţie urmăreşte să supună Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie judecarea, în condiţiile legii, a conformităţii hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile.Ce hotărâri sunt supuse recursului în casaţie?Potrivit NCPP 2014 (art. 434), pot fi atacate cu recurs în casaţie deciziile pronunţate de curţile de apel, ca instanţe de apel, cu excepţia deciziilor prin care s-a dispus rejudecarea cauzelor.Atenţie însă la ...

continuare →
Купить Виагра 200 мг

220km.net/