Baroul București: Examen pentru primirea in profesia de avocat

Consiliul Baroului Bucuresti, in baza a Consiliului U.N.B.R., anunta organizarea examenului national de primire in profesie ca avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice, sesiunea octombrie 2011, de catre U.N.B.R., in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, incepand cu data de vineri, 7 octombrie 2011.

Cererile de inscriere a candidatilor la examen pot fi depuse in intervalul 1 august – 9 septembrie 2011 la secretariatul Baroului Bucuresti din str. Dr. Raureanu nr. 3, sector 5, et. V, cam. 502, numai de catre candidatii care intentioneaza sa isi desfasoare activitatea in Baroul Bucuresti in cazul in care vor fi declarati admisi.

Conditiile de inscriere, cererea-tip, continutul dosarului, regulamentul de examen, tematica si bibliografia sunt afisate pe site: .

Examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura astfel:

 • vineri, 07 octombrie 2011 – proba scrisă grilă pentru candidaţii care vor dobândi calitatea de avocat stagiar;
 • luni, 17 octombrie 2011 – proba scrisă la disciplinele: Drept civil şi Drept procesual civil (două teze distincte), pentru toţi candidaţii, cu subiecte diferenţiate, în funcţie de dobândirea / nedobândirea calităţii de avocat stagiar;
 • marţi, 18 octombrie 2011 – proba scrisă la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, pentru candidaţii care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice;
 • miercuri, 19 octombrie 2011 – proba scrisă la disciplinele Drept penal şi Drept procesual penal (două teze distincte), pentru toţi candidaţii, cu subiecte diferenţiate, în funcţie de dobândirea / nedobândirea calităţii de avocat stagiar;

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul Baroului Bucuresti, în perioada 1 august – 9 septembrie, între orele 10.00 – 14.00.

Cererile-tip de înscriere se pot descarca de pe site sau ridica de la secretariatul baroului. La cerere se anexeaza urmatoarele acte:

 • certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licență în copie legalizată; în cazul în care diploma de licență a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică; certificatul se eliberează de entităţile desemnate de către consiliile barourilor şi vor fi menţionate în anunţul de examen făcut de fiecare barou;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

Nota: certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru.

Cererea de înscriere la examen însoţită de actele menţionate, care formează dosarul de înscriere la examen, se depune de candidat, în două exemplare.

Cererea de înscriere la examen va fi însoţită de o declaraţie din care rezultă că în cazul în care va fi declarat admis, candidatul înţelege că nu poate să se înscrie în alt barou decât cel la care a depus cererea de înscriere la examen. Totodată, candidatul va indica în declaraţie dacă doreşte să urmeze cursurile de pregătire iniţială în cadrul INPPA sau într-un centru teritorial al INPPA. În toate cazurile, candidaţii au dreptul de a opta pentru pregătirea profesională iniţială în cadrul sediului central al INPPA.

Taxa de înscriere la examen este de 800 lei (exclusiv TVA) şi se va achita în contul I.N.P.P.A. Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea octombrie 2011″, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea octombrie 2011″.

Sursa: Baroul București

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la TheWorldAthome.ro. Contact: legestart.

Fara comentarii

Scrie un comentariu

cl24.com.ua

http://pills24.com.ua

ссылка