22 Martie, 2019

Activitatea ONG-urilor, pusă în pericol odată cu reducerea impozitului pe venit

Mai mulți parlamentari de la Uniunea Salvați România propun creșterea procentului de redirecționare de 2% din partea contribuabililor către asociațiile non-guvernamentale la 3,5% din profit, în condițiile în care de la 1 ianuarie 2018 se vor aplica prevederile Ordonanței de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind , respectiv reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%. 

Inițiatorii susțin că măsura va afecta substanțial veniturile organizațiilor non-profit, deoarece una dintre principalele surse de finanțare, conform studiilor, este reprezentată de acest mecanism de redirecționare a unui procent din impozitul pe venitul din anul precedent: “Creșterea procentului de la 2% la 3,5% nu ar afecta bugetul național și e important ca valoaea sumei care poate ajunge la ONG-uri să se mențină constantă pentru a nu afecta proiectele aflate deja în derulare, ale celor mai multe dintre ele. Măsurile privind scăderea impozitului pe venit pot avea efecte secundare dramatice asupra finanțării unor activități critice desfășurate de organizații neguvernamentale de care beneficiază tocmai grupurile cele mai vulnerabile din România”, mai arată parlamentari USR în expunerea de motive a legislativ.

Patru articole din , care se referă la redirecționarea procentului de 2%, urmează a fi modificate – art. 79 alin. (1), art. 82 alin. (6), art. 102 alin. (1) și art. 123, alin. (2), (3) și (4).

Art. 123

(2) Contribuabilii pot dipune asupra destinațieij unei sume pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și acordarea de burse private, sumă reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câștigul net annual impozabil determinat potrivit art. 119.

(3) Contribuabilii care au realizat venituri din activități independente/activități agricole, impuși pe bază de normă de venit, și/sau din cedarea folosinței bunurilor, care nu au obligația depunerii declarației privind venitul realiat, pot dispune asupra destinației unei sume pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și acordarea de burse private, sumă reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul anual.

(4) Organul fiscal competent are obligația calculării, reținerii și plății sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat.

legislativ abia a fost pus în dezbatere publică la Senat, care este prima cameră sesizată. 

Ai nevoie de ? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau .MOBI apăsând ! 

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu

http://chemtest.com.ua

profvest.com/

www.optiontradingstrategies.net