22 Februarie, 2019

Acte normative aprobate de Guvern

În şedinţa de guvern de ieri, 6 iunie, au fost adoptate o serie de acte normative, printre care enumerăm proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe în perioada vacanței parlamentare, proiectul de ordonanță de urgență privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărire a disciplinei financiare și proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”.

„Pe perioada vacanței parlamentare din iulie-august 2012, Guvernul va putea emite ordonanțe pe următoarele domenii: finanțe publice și economie, agricultură și dezvoltare rurală, administrație și interne, transporturi și infrastructură, turism și contravenții”, se arată în comunicatul de presă prezent pe site-ul Executivului.

De asemenea, în ceea ce privește reducerea cheltuielilor bugetare, conducătorii autorităților și instituțiilor publice ale administrației publice centrale și locale au obligația să dispună măsurile necesare în vederea diminuării cu 30% a cheltuielilor de protocol și a cheltuielilor cu deplasările în străinătate în semestrul II al anului 2012, față de cheltuielile de această natură efectuate în semestrul II al anului 2011.

În , autorităților și instituțiilor publice ale administrației publice central și locale li se interzice efectuarea de cheltuieli pentru achiziționarea și/sau elaborarea studiilor de fezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții dacă în ultimii 5 ani bugetari au fost întocmite studii având același obiect sau dacă obiectivul de investiții publice nu va putea fi inclus în programul de investiții publice în anul bugetar următor.

O altă măsură adoptată de Guvern a fost creșterea plafonului garanțiilor care pot fi emise în cadrul programului “Prima casă” până la 200 milioane euro. Sumele se alocă de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. cu acordul Ministerului Finanțelor Publice.

Alte acte normative aprobate de Guvern

* Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din Titlul XVI al , precum și unele măsuri adiacente;

* Proiectul de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

* Proiectul de Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare destinat finanțării Proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II-a, semnat la București la 28 ianuarie 2005;

* Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”;

* Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și a ;

* Proiectele de Hotărâre privind eliberări/numiri de prefecți/subprefecți;

* Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

* Proiectul de Ordonanță de Urgență privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Căi ferate “C.F.R” – S.A în scopul achitării obligațiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică;

* Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea și pentru abrogarea pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare și definirea tipologiei structurilor de vânzare;

* Proiectele de Hotărâre privind rechemarea/numirea unor angajați din misiunile României de peste hotare;

* Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012.

Sursa: Guvernul României

 

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la TheWorldAthome din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu

etalon.com.ua/

www.gefest-sv.kiev.ua

ailavita.com.ua